Vi är Wahlgrens

Medarbetare i Vällingby

Anette Wikström

VD, Ägare, Styrelse, Auktoriserad Redovisningskonsult

070-584 40 10 anette.wikstrom@wahlgrens.se

Jessica Svanberg

Auktoriserad redovisningskonsult, bokslutsansvarig

072-989 19 61 jessica.svanberg@wahlgrens.se

Mathias Wahlgren

Auktoriserad Redovisningskonsult, Inkassohandläggare

070-746 12 90 mathias.wahlgren@wahlgrens.se

Emelie Hofvander

Certifierad Inkassohandläggare, Redovisningskonsult

072-989 19 62 emelie.hofvander@wahlgrens.se

Jonathan Wahlgren

Redovisningskonsult

070-759 09 66 jonathan.wahlgren@wahlgrens.se

Emelie Olofsson

Redovisningskonsult

08-26 12 90 emelie.olofsson@wahlgrens.se

Cajsa Hierner

Redovisningskonsult

072-989 19 68 cajsa.hierner@wahlgrens.se

Sarah Jax

Redovisningskonsult

072-989 19 60 sarah.jax@wahlgrens.se

Ann-Christin Ullman

Receptionist

072-989 19 66 kundservice@wahlgrens.se

Charlotte Erhag

Redovisningskonsult

072-989 19 69 charlotte.erhag@wahlgrens.se