Aktiebolag – redovisning och utdelning

Aktiebolag

Aktiebolag är en populär bolagsform, och den vanligaste bolagsformen när flera personer startar företag tillsammans. Anledningarna till detta är många, bland de viktigaste fördelarna är att bolaget är en juridisk person. Det betyder att du som aktieägare inte har personligt juridiskt ansvar.

Redovisning aktiebolag

Det betyder också att det är viktigt att få till en korrekt redovisning för aktiebolaget. Ett aktiebolags redovisning ska skickas in en gång om året till Bolagsverket, när den ska skickas in beror på hur företagets räkenskapsår ser ut och även aktiebolagets storlek påverkar redovisningen. Redovisningen kan skickas digitalt eller postledes i pappersformat.

Aktiebolag – juridisk entitet

När ett aktiebolag startas och registreras hos Bolagsverket blir det automatiskt en egen juridisk entitet. I en enskild firma däremot är personen och företaget samma juridiska person och företagets skulder blir även privat personens skulder.

Regler för att starta aktiebolag

Det finns dock en hel del regler som måste följas när ett aktiebolag startas och drivs. Fördelarna kommer med andra ord med en del skyldigheter. Det första som krävs är att du har ett startkapital på 25 000 kr eller har saker i företaget till ett värde av 25 000 kr. 

När du startar företaget ska du välja ett företagsnamn som är unikt och inte för likt något annat namn i samma bransch. Du ska även skriva:

  • en stiftelseurkund
  • en bolagsordning

Stiftelseurkund handlar bland annat om värdet på aktierna i bolaget och hur aktierna fördelas mellan ägarna. Bolagsordningen är företagets regler, och ska bland annat innehålla information om hur verksamheten ska skötas, när bolagsstämma ska hållas och vad som ska tas upp under den samt vilka personer som har roller i företaget och dess styrelse. 

Om du registrerar företaget genom Bolagsverkets e-tjänst kan du fylla i allt som efterfrågas på en och samma gång.

Startkapital aktiebolag

Tidigare har det krävts ett större startkapital för att starta aktiebolag. Innan 2010 var kapitalet som efterfrågades så mycket som 100 000 kr. Det sänktes sedan till 50 000 kr och sedan 1 januari 2020 är startkapitalet för ett aktiebolag 25 000 kr. Det har möjliggjort för fler personer att starta aktiebolag och ha en lite tryggare bolagsform. 

Steg för att starta aktiebolag

För att åskådliggöra de olika delarna i processen att starta aktiebolag kan man dela in det i följande sju steg:

  1. Välj företagsnamn. Det får inte vara för likt något annat företagsnamn i samma bransch.
  2. Skriv stiftelseurkund och bolagsordning. Stiftelseurkunden ska signeras av alla stiftare. 
  3. Hantera de första aktierna, teckna och betala dem. Det hjälper banken dig med. 
  4. Ta hjälp av din bank och ordna ett bankintyg och eventuellt annat som du behöver från banken i ditt fortsatta företagande, till exempel ett företagskonto.
  5. Anmäl företaget hos Bolagsverket och betala avgiften för registrering. 
  6. Bolagsverket registrerar företaget.
  7. Ta beslut om verklig huvudman och anmäl det till Bolagsverket. Anmälan ska göras även i de fall som verklig huvudman inte kan utses.

Driva aktiebolag

När företaget och verksamheten väl är igång finns det också fördelar med aktiebolag. För många handlar det om personal. Eftersom företaget är en egen juridisk person är det tryggare att anställa personal i ett aktiebolag jämfört med en bolagsform där ägare och företag är samma juridiska entitet. En annan fördel är att du i ett aktiebolag kan ta ut en del av vinsten som utdelning. 

 

Utdelning aktiebolag

Aktieutdelning

I ett aktiebolag har du möjlighet att ta ut både lön och utdelning på aktier. Utdelning är en form av inkomst med lägre skattesats, för utdelning under gränsbeloppet är skattesatsen 20 %. Utdelning kan du dock inte ta samma år som företaget registrerades eller samma år som du har köpt in dig i ett aktiebolag, och alltså tagit över någon annans aktier.

Beräkning av utdelning

För att beräkna hur stor utdelning du kan ta, för att hålla dig inom den lägre skattesatsen, finns det två olika regler att använda sig av, förenklingsregeln och huvudregeln. Du kan välja vilken av de två reglerna du vill använda dig av, och du kan även ändra från år till år, beroende på vad som passar dig bäst för innevarande år. 

Förenklingsregeln innebär att du, om du äger alla aktier i bolaget, kan ta ut utdelning för en summa som fastslås för respektive år. Huvudregeln är baserad på ett antal individuella faktorer och beräknas enligt en formel. För att du ska få till den bästa balansen mellan lön och utdelning är vår rekommendation att ta hjälp av en auktoriserad redovisningskonsult som kan reglerna kring utdelning i aktiebolag. Risken är annars att du får en onödigt stor skattesats på summan av din personlig inkomst. 

Wahlgrens Redovisningsbyrå kan vi hjälpa dig genom processen att starta aktiebolag, få det lönsamt och hitta det mest fördelaktiga sättet att betala ut pengarna du tjänar. Hör av dig för en gratis konsultation! 

Låt Wahlgrens Redovisningsbyrå hjälpa ditt aktiebolag