GDPR

Dataskyddsförordningen (GDPR, The General Data Protection Regulation) gäller i hela EU och har till syfte att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter så att det fria flödet av uppgifter inom Europa inte hindras. Mycket i dataskyddsförordningen liknar de regler som fanns i personuppgiftslagen. Besök gärna https://www.datainspektionen.se/lagar--regler/dataskyddsforordningen/ för mer information.

Personuppgiftspolicy – jultävling
Vi på Wahlgrens Redovisningsbyrå är måna om din personliga integritet. Denna personuppgiftspolicy är avsedd att informera dig om hur Wahlgrens Redovisningsbyrå AB (org.nr. 556440-4928, nedan ”Wahlgrens”) använder personuppgifter som vi erhåller i samband med ditt deltagande i Wahlgrens jultävling på Facebook.Vilka personuppgifter behandlas och hur behandlas de?Du deltar i vår jultävling på Facebook genom att ”gilla” tävlingen. I jultävlingens dragning, vilket sker genom lottning, avgörs om du vunnit. Som deltagare i tävlingen behandlas ditt namn och eventuella kontaktuppgifter. Uppgifterna används endast för att vi ska kunna kontakta dig om du vinner, vilket sker genom publicering på Facebook. Dina personuppgifter sparas under tiden du deltar i tävlingen. Så snart tävlingen avslutas kommer personuppgifterna att raderas.Om du vinnerDina personuppgifter raderas så snart vi kommit i kontakt med dig, alternativt om vi inte kommer i kontakt med dig – senast sju (7) dagar efter avslutad tävling.GDPR och andra regler om dataskydd och integritetVi delar inte dina personuppgifter med någon annan. All vår behandling av personuppgifter sker i enlighet med EU-förordningen General Data Protection Regulation (GDPR) och andra regler om dataskydd och integritet.Kontakta oss om du har några frågor gällande dina personuppgifter, info@wahlgrens.se alternativt tel. 08-26 12 90.

Allmänna tävlingsvillkor

Tävlingen arrangeras av Wahlgrens redovisningsbyrå AB (org.nr. 556440-4928), nedan ”Wahlgrens”. 

 

Genom att delta i denna tävling godkänner du som deltagare dessa allmänna tävlingsvillkor. 

 

Tävlingsförfarandet

Dessa villkor gäller för alla deltagare i tävlingen.
För att delta i tävlingen ”gillar” du tävlingen.
Tävlingen är ett reklamprislotteri utan insats.
Varje deltagare har rätt att delta en gång. 
Vinsten är en timmes rådgivning avseende redovisning, bokföring och juridik. Den rådgivning som ges avseende redovisning och bokföring tillhandahålls av Wahlgrens. Den juridiska rådgivning som vinnaren erhåller tillhandahålls av Advokataktiebolaget Wi-Law (org.nr 556818-5267).
Tre vinnare lottas fram slumpvis och presenteras med för- och efternamn och bild genom ett nytt inlägg här på Facebook den 23 december 2020. 
Vinsten är personlig och kan inte överlåtas till annan person. 
Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren. Du är i sådant fall skyldig att deklarera vinsten i din skattedeklaration. Värdet av en vinst i tävling som avgörs helt av slumpen är som utgångspunkt skattefri. 
Denna tävling är inte sponsrad, administrerad eller organiserad av Facebook. 
 

Behandling av personuppgifter

 

De uppgifter (för- och efternamn och bild) som du lämnar i samband med deltagande av tävlingen kommer användas för att administrera tävlingen. 
Efter att tävlingen avslutats raderas de personuppgifter du lämnat. 
Wahlgrens ansvarar inte för hur Facebook hanterar dina personuppgifter.
I övrigt behandlar Wahlgrens dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning, GDPR. Information om hur Wahlgrens behandlar dina personuppgifter hittar du i Arrangörens Personuppgiftspolicy som finns här: GDPR - Wahlgrens Redovisningsbyrå AB
Endast vinnarens personuppgifter kommer presenteras för Advokataktiebolaget Wi-Law som i samband med detta presenterar specifikt hur personuppgifterna hanteras. För generell information om hur Advokataktiebolaget Wi-Law hanterar personuppgifter se integritetspolicy som finns här. http://www.wilaw.se/workouts.html
Kontaktuppgifter: www.wahlgrens.se