Bokföringslagen

Bokföring enligt bokföringslagen

Bokföringslagen reglerar hur ni som företag ansvarar för det interna uppgiftslämnandet, såväl kontrollen som möjligheten till uppföljning, men även det externa uppgiftslämnandet i inkomstdeklaration, årsredovisning m.m. Bokföringslagens huvudsyfte är att tillgodose behovet av skydd för det bokföringsskyldiga företagets borgenärer och det allmänna samt företagets ägare, medlemmar och anställda. Bokföringen ligger också till grund för olika typer av uppgiftslämnande. Att ha en löpande bokföring med kvalitet är därför en nödvändighet.

Information om affärshändelser

Bokföringslagen skapar en uppbyggnad av företagens bokföring som gör att utomstående granskare kan förstå ett specifikt företags verksamhet och förlopp utan att inhämta kunskap om den specifika verksamheten. Genom den löpande bokföringen insamlas och sammanställs löpande information om ett företags affärshändelser. Den löpande bokföringen kan sägas vara länken mellan affärshändelserna och den offentliga redovisningen (årsredovisning, årsbokslut och förenklat årsbokslut) och säkerställer att en riktig och fullständig information kan lämnas i den offentliga redovisningen.