Bokslut företag

Bokslut i aktiebolag, enskild firma, handelsbolag

Vad är bokslut?

Vad är bokslut och vad betyder det för ditt företag? Bokslutet är en sammanställning av bokföringen för året som gått. Alla företag och organisationer måste göra ett bokslut vid räkenskapsårets slut. 

Ett bokslut är inte något som ska ses endast som ett jobbigt krav från Bolagsverket, det är ett sätt att få en översikt och en rättvis bild över hur ditt företag har presterat under året som gått. Det kan också ge dig värdefulla insikter om din verksamhet och nyttig information inför framtiden.

Bokslut för ditt företag och din bolagsform

Vilken typ av bokslut du behöver göra beror på vilken bolagsform och/eller ditt företags omsättning. På Wahlgrens Redovisningsbyrå vet vi vad som krävs för varje bolagsform och kan självklart hjälpa till med alla typer av bokslut. Nedan har vi samlat ihop lite information kring vad som gäller för varje bolagsform. 

Bokslut för aktiebolag

Alla aktiebolag ska upprätta en årsredovisning som skickas till Bolagsverket. Omfattningen och vilka uppgifter som ska inkluderas i årsredovisningen beror på om ditt aktiebolag räknas som stort eller litet. Ett stort bolag ska uppfylla minst två av kriterierna nedan:

  • Nettoomsättning på mer än 80 miljoner – under vart och ett av de senaste två åren ska nettoomsättningen ha varit mer än 80 miljoner kronor.
  • Över 50 anställda – medelantalet anställda ska under vart och ett av de senaste två åren vara fler än 50 till antalet. 
  • Balansomslutning över 40 miljoner – precis som ovan ska balansomslutningen under vart och ett av de senaste två åren vara mer än 40 miljoner kronor.

Aktiebolag kan välja att ta bort kravet på revisor om de inte når upp till två av dessa värden för båda de två senaste räkenskapsåren:

  • Fler än 3 anställda (i medeltal).
  • Mer än 1,5 miljoner kronor i balansomslutning.
  • Mer än 3 miljoner kronor i nettoomsättning.

Bokslut i enskild firma

För enskild firma finns det olika regler beroende på hur stor omsättning du har. Omsätter du mindre än 3 miljoner räcker det med ett förenklat årsbokslut, medan du om omsättningen överstiger summan behöver göra en årsredovisning.

Bokslut handelsbolag eller kommanditbolag

Även för handelsbolag och kommanditbolag finns det olika regler baserat på hur stort företaget är. Handelsbolag eller kommanditbolag räknas som stora genom att de uppfyller minst två av kriterierna som gäller för aktiebolag ovan. Räknas bolaget som ett mindre företag behövs bara ett årsbokslut, så länge det inte finns en juridisk person som delägare. Är en juridisk person delägare behöver årsbokslutet avslutas med en årsredovisning. 

Bokslut i ekonomisk förening

En ekonomisk förening behöver upprätta en årsredovisning och ha en revisor.

 

Wahlgrens Redovisningsbyrå ordnar ert bokslut.

 

Vad är skillnaden på årsbokslut och årsredovisning?

Årsbokslut för företag

Årsbokslutet är en sammanställning av bokföringen från året som gått. Årsbokslutet ger en helhetsbild av hur företaget har presterat och hur företagets situation ser ut vid räkenskapsårets slut. I arbetet med årsbokslutet upprättar och analyserar man bland annat balans- och resultaträkningen. 

Årsredovisning

Årsredovisningen är mer omfattande än ett årsbokslut och ska lämnas in till Bolagsverket. En årsredovisning innehåller ett årsbokslut (balans- och resultaträkning) och mer därtill såsom noter och förvaltningsberättelse som syftar till att förklara verksamheten och året som gått lite djupare. Årsredovisningen ska upprättas senast sju månader efter räkenskapsårets slut och skickas till Bolagsverket som offentliggör den.

Rapport om årsredovisningen

Rapport om årsredovisning är ett kvalitetsbevis och ett kvitto på att redovisningen håller hög kvalitet och har utförts i enlighet med Rex, Svensk standard för redovisningsuppdrag. Rapport om årsredovisning kan bara lämnas av en Auktoriserad Redovisningskonsult vilket vi på Wahlgrens Redovisningsbyrå är. Genom att låta en auktoriserad redovisningsbyrå upprätta din årsredovisning kan du känna dig säker på att redovisningen håller hög kvalitet och är ett tillförlitligt beslutsunderlag, vilket stärker förtroendet för företaget.

 

Avstämningar och bokslut

Inför årsbokslut och årsredovisning görs alltid avstämningar för att kontrollera att posterna har blivit korrekt bokförda. För att arbetet med årsavstämning, årsbokslut och/eller årsredovisning ska gå så smidigt som möjligt och för att minimera risken för att det finns fel i bokföringen och redovisningen, är en stark rekommendation att man även gör månadsavstämningar. Varje månad genomförs då avstämningar och kontroller på det som bokförts under den gångna månaden. 

Månadsavstämningar vid egen bokföring

Wahlgrens Redovisningsbyrå gör alltid månadsavstämningar med nya kunder som sköter sin bokföring själv. Detta för att vi vill vara säkra på att allt bokförs på rätt sätt. När vi ser att bokföringen sköts korrekt kan vi gå över till kvartalsavstämningar. Vi gör dock alltid fler avstämningar än en gång per år. Upptäcks fel i årsavstämningarna blir arbetet så mycket större och svårare än om man upptäcker det innan.

I arbetet med avstämningar ingår att kontrollera att budget, balansräkning och resultat överensstämmer. Vi stämmer också av mot skatte- och bankkonto, rapporterar in moms, sociala avgifter, preliminär skatt och slutgiltig skatt till Skatteverket. För att det ska bli översiktligt och tydligt för dig som kund får du en rapport som dessutom jämför siffrorna med föregående års siffror. 

Löpande avstämningar är än viktigare i osäkra tider, som under en lågkonjunktur. Det ger dig som företagare en bättre chans att upptäcka om företagets ekonomi är i riskzonen.