Digital bokföring

Wahlgrens Redovisningsbyrå förespråkar digital bokföring och redovisning för att underlätta och effektivisera det löpande ekonomiarbetet. Det betyder att varken du som kund eller vi som leverantör av ekonomitjänster behöver hantera den mängd papper som ekonomiarbete kan innebära traditionellt.

Digital bokföring och redovisning

Vi hjälper många företag att digitalisera sin bokföring, det betyder att vi hjälper er i valet av system och konfigurering av systemet och rutinerna kring bokföringen. Det är viktigt att rutinerna passar verksamheten samtidigt som det också måste passa den regelbundna bokföringen.

Digital bokföring effektiviserar

Genom att implementera digital bokföring i företaget effektiviserar ni ekonomiarbetet. Ofta använder vi bokföringsprogram som Fortnox eller Visma e-ekonomi för att digitalisera ett företags bokföring. Då skickar ni fakturor till era kunder från programmet och registrerar inkommande fakturor från leverantörer i samma program. Alla fakturor ska finnas i digitalt format, annars skannar ni in dem och gör dem digitala.

Genom att ha allt samlat i ett och samma program kan din kontaktperson på Wahlgrens Redovisningsbyrå lätt få åtkomst till både siffror och verifikationer som behövs för att sätta samman bokföringen till er. Det underlättar också för er då de digitala bokföringsprogrammen idag har möjlighet att fota kvitton och liknande och omvandla dessa till verifikationer i systemet. Det gör att du slipper hålla koll på en massa papper och lägga tid på att organisera dessa papper. 

Bli digital med Wahlgrens Redovisningsbyrå – vi bjuder på 1 timmes gratis utbildning i bokföringsprogram

 

Fördelar – digital bokföring

Snabbare leverans med digital bokföring

Genom att underlagen skickas till systemet så ökar möjligheten för oss som konsulter att planera uppdraget samt genomföra det mer strukturerat. Vi kan därför leverera rapporterna som krävs snabbare.

Ökat fokus på ”rätt” saker

Du kan lägga fokus på verksamheten i stället för att behöva hålla koll på pappershögarna och ta dessa till redovisningsbyrån.

Mer flexibilitet

I och med att bokföring med mera finns digitalt i ”molnet”, medför detta i sin tur att du som företagare när som helst kommer åt din bokföring. Du kan då sköta en stor del av ditt administrativa arbete på distans, var du än befinner dig.

Ökar chansen till bra beslut

En digitaliserad bokföring betyder att vi som redovisningsbyrå och du som kund, tillsammans kan följa upp de rapporter som skapas och ha ett bättre beslutsunderlag inför exempelvis investeringar när tidspressade situationer kan uppstå.

Bättre kontroll med digital redovisning

Du har alltid nära till dina underlag och fakturor i händelse av till exempel en reklamation. Dessutom är det lättare att upptäcka fel som dubbletter och liknande, vilket gör att tiden för administration av att rätta saker i efterhand minskar.  

Bättre samarbete

Många gånger kan uppgifter som en gång i tiden har varit väldigt ensidigt helt plötsligt bli ett strukturerat samarbete. Vi kan göra mer tillsammans, till exempel genom att du själv sköter kvitto/utlägg, fakturering, registrering av betalningar m.m, medan vi ser till att registreringen av dem blir rätt i redovisningen. 

Minskade revisionskostnader

Tiden som revisorerna behöver lägga ned för att gå igenom bokföringen minskar när allt direkt finns tillängligt. Det finns ingen risk att något kvitto gläms och måste levereras i efterhand. 

Minskar risken för dåliga beslut

I tider då det svänger rätt kraftigt för svenskt företagande så krävs det mer än någonsin bra beslutsunderlag från redovisningsbyrån. Sådna tider brukar dock även föra med sig att företaget och dess ledning behöver sitt fokus på andra ställen än på leverans av bokföring. Risken är då att rapporter fördröjs kraftigt och många gånger kan det då vara för sent att exempelvis upprätta en kontrollbalansräkning. 

Miljövänligare med modern, digital bokföring

Alla dessa onödiga papper som krävs för den traditionella bokföringen är ett minne blott med digital bokföring. 

Bokföring – viktigt för alla företag

Bokföring är viktigt för alla företag, oavsett storlek, dels för att löpande hålla koll på hur det går för företaget, dels för att följa bokföringslagen och de bokföringsskyldigheter som finns. Bokför du som företagare för sent eller om du medvetet inte uppfyller de bokföringsskyldigheter som begår du som företagare ett bokföringsbrott. I ett litet företag kallas det ringa bokföringsbrott och straffet blir ofta böter, medan det i stora företag kan bli tal om grovt bokföringsbrott med straff upp till två års fängelse. 

Du som företagare bär ansvaret

Det är alltid du som företagare som är ansvarig för att upprätta en godkänd bokföring, även om du tar hjälp av en redovisningsbyrå. Välj därför leverantör noggrant så att du kan känna dig trygg med att din redovisningsbyrå har kompetensen och kunskapen som krävs för att sammanställa bokföring och bokslut på ett korrekt sätt. 

Trygg med digital bokföring

I och med att det blir lättare för dig att ha koll på dina verifikationer och kvitton med digital bokföring är det ett sätt att känna dig trygg på. Du kan lätt se vilka verifikationer du har, ser du dessutom till att fota av kvitton och verifikationer på en gång och lägga in dem i systemet behöver du inte sitta med en massa pappershögar och leta efter rätt verifikat till utgiften och kostnaden i fråga. 

Vi hjälper er bli digitala!

Ta hjälp av oss för att digitalisera er bokföring. Vi erbjuder en timmes gratis utbildning i det digitala bokföringsprogram du väljer när du blir kund hos oss. Kontakt oss så kommer vi tillsammans fram till vad som passar dig och ditt företag bäst.

Digital bokföring med Wahlgrens Redovisningsbyrå

När du tar hjälp av Wahlgrens Redovisningsbyrå och låter oss ta hand om din bokföring digitalt kan vi antingen sätta ihop ett paket där du betalar för ett antal verifikationer och löner varje månad, samt för bokslut och deklaration varje år. Skiljer sig antalet verifikationer mycket under året eller om ni har många timanställda där lönen skiljer sig från månad till månad arbetar vi oftast löpande.