Företagsrådgivning

Företagsrådgivning

Rådgivning för företag och organisationer

Wahlgrens Redovisningsbyrå erbjuder rådgivning i de flesta former som ett företag och en verksamhet kan behöva, oavsett om det är i uppstartsfasen eller löpande under ett företags livstid. 

Vi kallar det företagsrådgivning, inom vilken vi erbjuder ekonomisk rådgivning och affärsrådgivning. På Wahlgrens Redovisningsbyrå har vi certifierade affärsrådgivare som utbildat sig och certifierat sig enligt Srf konsulternas certifieringsprogram. Som certifierad affärsrådgivare hjälper vi dig som företagare med affärsbeslut genom kalkylering, affärsstrategier, prissättning och investeringar.

Rådgivning baserat på erfarenhet och kompetens

Vår företags- och affärsrådgivning ges av certifierade affärsrådgivare med lång erfarenhet av att analysera företag, utveckla strategier och vägleda ledningar till viktiga beslut samt hjälpa till att genomföra implementeringar i det operativa arbetet. I egenskap av företags- och affärsrådgivare utgår vi alltid från målen för företaget. I de fall målen inte är identifierade och uttalade hjälper vi till att sätta ägarnas vilja på pränt och utforma strukturen utifrån viljan och målen. Oavsett vilken typ av utmaning du står inför kan vi vara med som stöd och bollplank för idéer och investeringar av tid och pengar.

Företagsrådgivning för digitalisering och automatisering

Wahlgrens Redovisningsbyrå är vi förespråkare av att digitalisera och automatisera så mycket som möjligt av administration och ekonomi. En del av vår företagsrådgivning går i många fall ut på att vägleda och guida företag till en mer digitaliserad hantering och administration. 

Hur kan ett företag digitaliseras? Det enklaste är att använda sig av de tekniska plattformar och verktyg som finns, integrera dem med appar och hjälpmedel med målet att slippa hantera papper i alla dess former. Det kan handla om digital tidrapportering, digitala kvitton och utlägg samt molnlagring av dokument.

Kontakta Wahlgrens Redovisningsbyrå för företagsrådgivning.

 

Affärsrådgivning efter hälsokontroll av ditt företag

När Wahlgrens Redovisningsbyrå åtar sig ett uppdrag som affärsrådgivare eller företagsrådgivare för ett företag vill vi ha så bra grund som möjligt. Ofta gör vi därför en hälsokontroll av företag baserat på en analys av nyckeltalen. Det gör att vi kan ge rådgivning baserat på data och kunskap istället för antaganden. Vår rådgivning står således på en solid grund.

Certifierad Affärsrådgivare

Titeln Certifierad Affärsrådgivare innebär att man har deltagit i Srf Konsulternas utbildning som inriktar sig på proaktivitet gällande affärer, lönsamhet och likviditet. Certifierad Affärsrådgivare är en större utbildning som innefattar ett flertal av Srf:s kortare kurser:

  • Affärsrådgivning 1
  • Affärsrådgivning 2
  • 16 tips för ökad lönsamhet
  • Vägledning Srf Analysverktyg (tidigare Användarguide till Srf Analysverktyg)
  • Kassaflödesanalys

Som deltagare i utbildningen får man insikter i kundstrategi, prissättning, säljteknik och kommunikation. Antagningskravet på utbildningen är att man sedan tidigare är Auktoriserad Redovisningskonsult, vilket gör att personen ert företag får hjälp och stöd av är både Auktoriserad Redovisningskonsult och Certifierad Affärsrådgivare. Det är med andra ord en rådgivare med bred kompetens och djup kunskap.

Wahlgrens Redovisningsbyrå går i bräschen

På Wahlgrens Redovisningsbyrå är vi medvetna om vikten av att hålla sig uppdaterade och alltid vara bland de bäst utbildade och mest kompetenta i branschen. Därför var vi också deltagare i den första omgången av Certifierad Affärsrådgivare hos Srf konsulterna. Det är också därför vi förespråkar digitalisering i stor utsträckning, vi vet att det är framtiden. För att vara relevanta och en bra resurs för våra kunder vet vi att vi måste hålla oss utbildade och uppdaterade.