Outsourca lönehantering

Outsourcing lön

Vad innebär outsourcing av lönehanteringen?

Outsourcing av lön handlar om att anlita en extern part som tar hand om er löneadministration. På Wahlgrens Redovisningsbyrå har vi erfarna lönekonsulter som är auktoriserade av SRF Konsulterna. 

Vi är experter på allt som rör lönehantering och HR-administration, och har erfarenhet från både stora och små företag från alla typer av branscher. När du anlitar en auktoriserad lönekonsult kan du känna dig trygg med att du får rätt kompetens och att lönehanteringen går korrekt till.

Fördelar med att outsourca lönehanteringen

De stora fördelarna med att låta en kompetent och auktoriserad lönekonsult ta hand om lönerna är att du som företagare vet att lönehanteringen sköts korrekt och kan fokusera på din kärnverksamhet. Det effektiviserar processerna och gör att ni slipper lägga tid på komplexa ärenden som kan uppstå vid personalomsättning och förvärv. 

Läs mer om fördelarna med att att outsourca lönehanteringen och hur du kan förbereda dig för bästa resultat. 

Lönehantering som följer SALK

SALK står för Svensk standard för auktoriserade lönekonsulter och är en normgivande standard som har tagits fram av Srf Konsulterna. Standarden fungerar som en bruksanvisning för hur löneprocesser bör gå till och delar in den i flera olika moment, från målsättning till utförande och avslut. I SALK finns definitioner och beskrivningar av delmomenten och målen.

Däremot finns det inte regler för beräkningar och utbetalning av ersättningar till arbetstagare eller rekommendationer om avtalstolkning i SALK. Här kommer lönekonsultens kompetens och erfarenhet in och är avgörande för att er löneoutsourcing fungerar bra. 

Områden som ingår i SALK:

 • Lönekonsultens ansvar
 • Lönekonsultens tystnadsplikt
 • Lönekvalitet
 • Skyldighet att ta hänsyn till lagar och regler
 • Hantering av kollektivavtal
 • Rimlighetsanalyser
 • Kvalitetssäkring av löneadministrativa tjänster
 • Lönekonsultens dokumentation
 • Löneberedningsplan
 • Områden som kräver särskild uppmärksamhet
 • Löneartsplan
 • Systemförvaltning
 • Underlag och begrepp
 • Månatlig löneberedning
 • Beredning av semester
 • Årsskifteshantering
 • Bokslutsunderlag
 • Felaktigheter i löneunderlag och beräkningar
 • Statistik och uppgiftslämnande
 • Pensioner och trygghetssystem
 • Betalningsuppdrag
 • Insourcinguppdrag
 • Användning av annans arbete
 • Rapportering

Löneoutsourcing med Wahlgrens Redovisningsbyrå

På Wahlgrens Redovisningsbyrå arbetar vi utifrån arbetssätten och metodiken i SALK, allt för att du ska känna dig helt trygg med att vi utför lönehanteringen efter aktuella regelverk och rekommendationer. När vi tar oss an ett uppdrag ser vi alltid till att anpassa den praktiska tillämpningen utifrån just ditt företags storlek och inriktning. 

När du anlitar oss som leverantör för outsourcing av löner får du bland annat:

 • Löpande lönehantering
 • Administration av lönesystem
 • Hjälp med förmånsberäkningar och pensionsregler
 • Rutiner för dokumentstyrning
 • Rapportering enligt SALK
 • Rådgivning
 • Kvalitetssäkring

Digital outsourcing lön

Vi förespråkar en digital lönehantering, av samma anledning som vi förespråkar digital bokföring – för att kunna arbeta på det mest effektiva sättet. En digitalisering av lönerna innebär vissa systemkrav och integrationer mot andra aktörer. Vi har erfarenhet av de flesta löne- och tidrapporteringssystem på marknaden, vi vet vad som krävs för att gå från det tungrodda manuella arbetet till en digital process och vi hjälper er gärna på vägen mot digitalisering av både löner och bokföring. 

Självklart kan vi även hjälpa till och hantera löner på företag som inte har digitaliserat sin lönehantering än. På Wahlgrens Redovisningsbyrå är vi flexibla och anpassar vårt arbetssätt efter kundens behov. Oavsett hur ert behov ser ut kring outsourcing av löner kan vi hjälpa er.