Moms i samfällighet

En samfällighet upprättas ofta när det finns ett område eller en byggnad som är gemensam för flera medlemmar och som innebär en kostnad för underhåll eller liknande. Samfälligheten sköts oftast av en samfällighetsförening, i februari 2022 kom en lag som sa att dessa föreningar ska momsregistreras. I februari 2024 ändrades dock lagen och samfälligheter ska nu som regel inte momsregistreras.

Exempel på vanliga uppdrag för samfällighetsföreningar är att förvalta en väg, en lekplats, en förrådslänga, parkeringsplatser eller en småbåtshamn. Medlemmarna i samfälligheten betalar sin andel av kostnaderna.

Moms samfällighet

Ny bedömning (igen) om samfällighetsföreningar

Förr var samfällighetsföreningar endast momspliktiga när det gällde att leverera och sälja varor och tjänster till icke-medlemmar. Den tidigare bedömningen från 2022 som Skatteverket gjorde kring moms för samfällighetsföreningar baserar sig på EU-dom från december 2020. Domen som då kom gällde en tysk samfällighetsförening som i EU-domstolen fick rätt att momsbeskatta el till både medlemmar och icke-medlemmar.

Nu har reglerna ändrats igen men tyvärr har Skatteverket inte lämnat några besked kring om den nya lagstiftningen gäller retoraktivt. Det är därför oklart hur redovisnignen för 2023 ska hanteras. 

Momsregler för samfälligheter 2024

Från och med februari 2024 ska de flesta samfälligheter inte längre momsregistrera sig och betala moms. Eftersom Skatteverket ännu inte meddelat om de ändrade reglerna gäller retoraktivt ställer det till det för redovisningen som gäller 2023. Wahlgrens Redovisnignsbyrå upprättar redovisning för 2023 enligt de momsregler som gällde 2023, tills något annat meddelas från Skatteverket. 

Moms för samfälligheter 2022-2023

Samfälligheten debiterar sina medlemmar och dessa betalar sin andel av samfällighetens kostnader. Andelen ska vara beslutad om och angiven i debiteringslängden, beloppet för varje andel bestäms på årsstämman. Medlemmarnas kostnad kallas debiterade belopp eller uttaxerat belopp, och det var på dessa som moms i och med ändringen som kom i februari 2022 skulle läggas på.

Samfällighetsföreningen skulle dessutom ta ut moms på andra ersättningar från medlemmarna. Det kunde till exempel vara betalningar för tjänster eller varor som gick genom samfällighetsföreningen vidare ut till medlemmarna, eller separata betalningar som gjordes utöver den medlemsavgift som betalats baserat på medlemmens andel.

Skyldigheter i och med gamla momsreglerna

I och med att samfällighetsföreningar skulle momsregistrera sig kom också en skyldighet att lämna in en momsdeklaration, som alla momsregistrerade företag och föreningar måste lämna in. Beroende på omsättning behövde momsdeklarationen lämnas in olika ofta. En förening med en årsomsättning på mindre än en miljon skulle bara deklarera moms en gång per år. Föreningar med en årsomsättning på mer än en miljon skulle deklarera momsen en gång per kvartal.

Hjälp med er samfällighet

 

Hör av er till Wahlgrens Redovisningsbyrå för att få hjälp att upprätta en korrekt redovisning.

Kontroll över momsen

På grund av de ändrade reglerna kring moms i samfällighet är det flera samfällighetsföreningar som nu är oroliga över hur deras ekonomi kommer att se ut, eftersom de kanske har gjort investeringar baserat på beräkningar att de skulle få tillbaka pengar. I väntan på besked från Skatteverket utgår vi från att 2023 ska redovisas enligt reglerna från februari 2022 och avvaktar eventuella justeringar i redovisningen. 

 

 

Wahlgrens Redovisningsbyrå hjälper samfälligheter

På Wahlgrens Redovisningsbyrå hjälper vi samfällighetsföreningar att upprätta en korrekt redovisning och ser till att föreningen är medvetna om sina ekonomiska skyldigheter. Vi har lång erfarenhet av alla typer av ekonomiska uppdrag, för företag, föreningar och andra organisationer. Våra auktoriserade redovisningskonsulter ser till att ni slipper otrevliga överraskningar eller onödiga fel som kan orsaka böter eller andra kostnader. 

Med oss som er ekonomiska partner kan ni känna er säkra på att föreningens ekonomi är i trygga händer, att rapporteringen blir korrekt och att den lämnas in i rätt tid. Hör av dig till oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa din samfällighetsförening.