Momsredovisning

Redovisa moms

Vad är momsredovisning?

Momsredovisning är processen där ett företag rapporterar och betalar mervärdesskatt (moms) till Skatteverket. Moms är en skatt på försäljning av varor och tjänster som företag tar ut av sina kunder och sedan betalar vidare till staten. Moms kan också dras av för inköp som görs för företagets verksamhet, vilket kallas för ingående moms.

Hur fungerar momsredovisning?

Vissa företag ska deklarera och betala moms beroende på deras registreringsperiod, som kan vara månadsvis, kvartalsvis eller årligen. För att redovisa momsen korrekt måste företaget samla in uppgifter om all utgående moms (den moms som tas ut på försäljning) och all ingående moms (den moms som betalats på inköp).

Bokföra momsredovisning

För att underlätta momsredovisningen kan företag använda olika redovisningsmetoder, som faktureringsmetoden och bokslutsmetoden (även kallad kontantmetoden). Faktureringsmetoden innebär att momsen redovisas när fakturan utfärdas, medan bokslutsmetoden innebär att momsen redovisas när betalningen faktiskt mottas eller görs.

Vill du vara säker på att din momsredovisning blir korrekt? Kontakta Wahlgrens så hjälper vi dig.

Omvänd moms

 

Omvänd moms och omvänd betalningsskyldighet

Omvänd moms, eller omvänd betalningsskyldighet, är en momsregel som innebär att det är köparen, inte säljaren, som är skyldig att redovisa och betala momsen till staten. Denna regel tillämpas i specifika situationer och för vissa typer av varor och tjänster för att motverka momsbedrägerier och förenkla administrationen av moms vid internationell handel och inom särskilda branscher.

Reglerna om omvänd betalningsskyldighet gäller bland annat vid handel med:

 • Avfall och skrot av metaller såsom järn, stål, koppar, och aluminium.
 • Investeringsguld när säljaren tillämpar frivillig beskattning.
 • Vissa elektroniska produkter som mobiltelefoner, integrerade kretsanordningar, spelkonsoler, pekdatorer, och bärbara datorer om det totala beskattningsunderlaget överstiger 100 000 kronor​.
 • I byggsektorn gäller omvänd betalningsskyldighet för de flesta byggtjänster. Om ett företag säljer en byggtjänst till en annan beskattningsbar person som också bedriver byggverksamhet, ska köparen redovisa och betala momsen. Detta gäller även om köparen endast tillfälligt säljer byggtjänster eller om det finns en mellanman involverad​​.

Omvänd moms inom EU

Vid internationell handel inom EU tillämpas omvänd betalningsskyldighet när varor transporteras mellan två EU-länder och köparen åberopar ett giltigt momsregistreringsnummer i ett annat EU-land. För tjänster gäller omvänd betalningsskyldighet enligt huvudregeln om tjänsten tillhandahålls till en beskattningsbar person i ett annat EU-land och ska beskattas i köparens land​​.

Läs mer om omvänd moms på Skatteverkets hemsida

Verksamhet blandad moms

Blandad moms

Blandad moms uppstår när en verksamhet har både momspliktig och momsfri försäljning. Momspliktig försäljning kan innebära varor med 25%, 12% eller 6% moms. För att korrekt redovisa blandad moms måste företaget fördela ingående moms på inköp mellan den momspliktiga och momsfria delen av verksamheten. Detta innebär att företaget endast får dra av ingående moms för den del av inköpen som är direkt kopplad till den momspliktiga verksamheten.

Redovisning i verksamhet med blandad moms

För att hantera blandad moms effektivt behöver företaget:

 • Identifiera vilka inköp som är relaterade till den momspliktiga verksamheten och vilka som är relaterade till den momsfria verksamheten.
 • Fördela ingående moms proportionellt baserat på försäljningens andel mellan momspliktig och momsfri verksamhet.
 • Använda korrekta bokföringskonton för att registrera dessa transaktioner och säkerställa att redovisningen följer Skatteverkets regler​​. 

Redovisningsbyråns roll i momsredovisningen

Det är inte alltid helt självklart hur moms ska redovisas, speciellt när verksamheten har olika momssatser, blandad moms eller vid omvänd moms. En redovisningsbyrå kan hjälpa till med att upprätta en tydlig och korrekt redovisning av moms, säkerställa att rätt proportioner används, och att momsdeklarationerna lämnas in korrekt och i tid. Detta minskar risken för fel och möjliga skattekonsekvenser för företaget. En redovisningsbyrå kan vara en ovärderlig partner för företag när det kommer till momsredovisning. 

Fördelar med att anlita en redovisningsbyrå

Genom att anlita Wahlgrens Redovisningsbyrå drar ni nytta av vår expertis och erfarenhet inom momsredovisning, vilket minimerar risken för misstag och felaktigheter. Det sparar tid och resurser, samtidigt som det ger er en trygghet och säkerhet i att vi ser till att alla skatterelaterade skyldigheter uppfylls korrekt och i tid.

Sammanfattningsvis kan en redovisningsbyrå spela en kritisk roll i att hantera momsredovisningen för företag. Genom att säkerställa att alla aspekter av momsredovisningen hanteras korrekt, från registrering och bokföring till deklaration och rättelser, kan en redovisningsbyrå hjälpa företag att upprätthålla god skattepraxis och undvika potentiella problem med Skatteverket. 

Vi kan all typ av moms och hjälper er med omsredovisningen

 

Wahlgrens Redovisningsbyrå redovisar er moms

Om företaget inte har registrerats för moms, och vill göra det, kan vi börja med att se till att det görs och säkerställa att alla nödvändiga uppgifter finns och är korrekta. Det är dock inte ett krav att momsregistrera ett företag. Vi kan också hjälpa er med råd kring vilken redovisningsmetod som är lämpligast för er verksamhet. 

När företaget och verksamheten sedan löper vidare kan vi:

 • Sköta den löpande bokföringen och säkerställa att alla transaktioner registreras korrekt, vilket är avgörande för att kunna redovisa momsen rätt.
 • Hålla reda på fakturor och kvitton för att kunna redovisa både utgående och ingående moms.
 • Förbereda och lämna in momsdeklarationer i tid. Detta inkluderar att sammanställa alla nödvändiga uppgifter och skicka in dem via Skatteverkets e-tjänster.
 • Hålla koll på viktiga datum och se till att företaget uppfyller alla sina skyldigheter i tid för att undvika förseningsavgifter.
 • Hjälpa till att identifiera vilka inköp som företaget har rätt att dra av momsen för.
 • Hantera transaktioner som är undantagna från moms eller som omfattas av särskilda regler, såsom försäljning till andra EU-länder eller speciella varor och tjänster.
 • Ge löpande rådgivning och utbildning till företagets personal för att förbättra förståelsen och hanteringen av momsrelaterade frågor.

Kontakta oss för hjälp med er bokföring och momsredovisning!