Ränta på skattekonto

Ränta på skattekonto

I början av varje år bör du se över din eventuella kvarskatt och ha koll på din ränta på skattekontot. Kostnadsräntan på skattekontot har de senaste åren höjts kraftigt vilket gör att det kan handla om stora summor, om du har ett underskott på mer än 30 000 kr på skattekontot.

Hur påverkar ränta på skattekontot dig?

Innan november 2022 var räntan på skattekontot mycket lägre, under vissa perioder innan dess har basräntan till och med varit 0%. Det var därför inte alla som brydde sig om att ha någon större kontroll på skattekontot, eftersom det ändå inte handlade om så stora summor. I november 2022 gjordes den första höjningen av räntan på skattekonton på nästan tio år. Den gick då från 1,25% till 2,5%. 

Efter några fler höjningar är basräntan nu uppe i 5% vilket är en stor skillnad från de tidigare 1,25%. Basräntan är dock den lägre räntesatsen för kostnadsränta på skattekontot, det finns även en hög ränta som är hela 20%. Det betyder att det numera handlar om väsentligt större summor än tidigare.

Vad avgör om det är låg eller hög kostnadsränta på skattekontot?

Kortfattat skulle man kunna säga att låg ränta beräknas på summor fram till förfallodagen, efter förfallodagen beräknas hög ränta. Du kan läsa mer om låg och hög ränta på skattekonton på Skatteverkets hemsida

Undvik kostnadsränta på skattekonto

För att du ska slippa betala någon typ av kostnadsränta ska du se till att du inte har en stor kvarskatt den 12 februari. Observera att datumet är beroende på när räkenskapsåret slutar, företag som har brutet räkenskapsår har andra datum att förhålla sig till.

Har du mer än 30 000 kr i kvarskatt kommer kostnadsränta att börja beräknas från och med den 13 februari. Summan som överstiger 30 000 kr kommer du att få betala ränta för, det viktiga är med andra ord att göra en så kallad fyllnadsbetalning på det som överstiger 30 000 kr. Resterande belopp, eller belopp som från början är mindre än 30 000 kr, ska vara betalt och bokfört på skattekontot senast den 3 maj.

Datum vid brutet räkenskapsår

Nedan ser du en översikt över datum för när fyllnadsbetalning ska vara genomförd om företaget har ett brutet räkenskapsår.

Räkenskapsåret slutar Pengarna ska finnas på Skatteverkets konto
September–december 2023     12 februari 2024
Januari–april 2024 12 juni 2024
Maj–juni 2024 12 augusti 2024
Juli–augusti 2024 14 oktober 2024

Kontakta Wahlgrens Redovisningsbyrå

 

Beräkning av ränta på skattekonto

Räntan på skattekontot beräknas dag för dag, från den dag då ett underskott eller ett överskott har uppstått. Räntan registreras en gång i månaden på skattekontot och efter registreringen finns då ett nytt aktuellt saldo som ligger till grund för ränteberäkningarna. Det är viktigt att komma ihåg och ha koll på, så att saldot inte kommer som en överraskning för dig. 

Överskott på räntekontot

Om du har betalat mer skatt än du ska och har ett överskott på räntekontot får du en intäktsränta. Intäktsräntan påverkas även den av basräntan, och när basräntan är högre än 1,25 procent blir intäktsräntan 45 procent av basräntan. Intäktsräntan är 2,25 procent från 1 augusti 2023.

 

Ta hjälp av Wahlgrens Redovisningsbyrå

Vi kan självklart hjälpa er att undvika kostnadsränta på skattekontot. Om du saknar de likvida medel som krävs för att göra en fyllnadsbetalning och det beror på att du har svårt att få betalt av kunder kan vi hjälpa er att driva in fodringar. Vi har genom vår inkassoverksamhet Bromma Inkasso ett inkassotillstånd och hanterar dagligen frågor som rör kunder som inte betalar i tid. 

Hör av dig till oss för att få hjälp med en stabil redovisning och ekonomi.