Rätta bokföring i efterhand

Rätta bokföring i efterhand

Att det blir fel i bokföringen är något som händer alla som sköter sin egen bokföring. Upptäcker du ett fel så är det viktigt att rätta till det så fort som möjligt. Upptäcker du det i samband med en förfrågan från Skatteverket efter att din årsredovisning har lämnats in blir det mer omfattande att justera bokföringen.

För att undvika att det blir fel i bokföringen är det viktigt att göra löpande avstämningar. Varje månad bör du stämma av bokföringen så att du slipper korrigera momsrapporter till Skatteverket eller hela årsredovisningen till Bolagsverket.

Rätt från början spar tid och pengar

Är du inte helt säker på hur saker ska bokföras eller om du låter personalen själva bokföra kvitton, är det en stark rekommendation att du tar hjälp av en auktoriserad redovisningsbyrå för både din löpande bokföring och redovisningen. Vår erfarenhet gör att vi snabbt upptäcker fel och lättare än en lekman kan härleda var felet har uppkommit. Det spar tid och pengar för dig som företagare, ibland handlar det om stora summor som företaget kan spara, bara på att göra rätt från början.

Kan jag få hjälp med att korrigera fel i bokföringen?

Du kan absolut få hjälp med att rätta felaktigheter i din bokföring. Det är dock inte alla som har erfarenheten och kompetensen som krävs för att hitta och korrigera fel i en bokföring. En auktoriserad redovisningskonsult kan hjälpa dig och säkerställa att du skickar in korrekta rapporter till myndigheterna. 

Wahlgrens Redovisningsbyrå har vi hjälpt många kunder att rätta sin bokföring i efterhand. Det är dock ett omfattande och tidskrävande arbete, som i de flesta fall tar längre tid och blir mer kostsamt än om vi hade gjort bokföringen och redovisningen från början. Vårt råd är att om du känner dig det minsta tveksam kring dina egna kunskaper inom ekonomi, så är det värt att ta hjälp av någon som kan. Det lönar sig oftast i längden och du kan sova tryggt i vetskapen om att företagets ekonomi är i kompetenta händer.

Fyll i formuläret om du vill ha hjälp att rätta din bokföring eller om du har fått en förfrågan från Skatteverket. Vi ser till att din bokföring blir korrekt. 

Hör av dig till oss så hjälper vi dig!

Ändra i årsredovisning

Du kan ersätta en årsredovisning som har skickats in till Bolagsverket, men det räknas inte som god redovisningssed att göra ändringar och korrigeringar i ett fastställt bokslut. För att göra det korrekt behöver du då göra ändringar i nästa årsredovisning. De felaktiga uppgifterna behöver således följa med till nästa årsredovisning för att sedan korrigeras i den rapporten. 

Konsekvenser av felaktig årsredovisning

Att lämna in felaktiga uppgifter i en årsredovisning går under lagstiftningen bokföringsbrott och kan leda till böter eller fängelse. Det är med andra ord av yttersta vikt att du som företagare är säker på att din löpande bokföring är korrekt och ett bra underlag för att kunna upprätta en årsredovisning som speglar verkligheten. Du som registrerad företrädare av verksamheten är ansvarig för att bokföring och redovisning blir korrekt.

Hur korrigerar du ett fel i bokföringen?

Det är som sagt lättare och smidigare att rätta ett fel i den löpande bokföringen än i en årsredovisning. Upptäcker du ett fel i bokföringen ska du göra följande:

  1. Hitta den felaktiga bokföringsposten.
  2. Skapa en ny post i bokföringen under den aktuella perioden alltså inte i den som felet uppstod under.
  3. Nolla den felaktiga posten och skapa en ny post med korrekta uppgifter. Var noggrann med att, på den nya bokföringsposten, kommentera och förklara vad som har hänt så att du senare kan följa upp och förstå felet och korrigeringen.
  4. Skapa en korsreferens på båda bokföringsposterna. Ta med all viktig information för att du eller någon annan ska kunna följa vad som har hänt och hur ni har ändrat och rättat felaktigheterna. Viktig information i det här läget är verifikationsnummer, datum och vem som har gjort korrigeringen.