SRF

Wahlgrens Redovisningsbyrå som är en auktoriserad byrå som är anslutet till Srf konsulterna.

Srf konsulterna, tidigare SRF Sveriges Redovisningskonsulters Förbund, är den ledande branschorganisationen inom redovisning och lön.

SRF Etiska regler (PDF)