Vinstmarginal

Vad är vinstmarginal och vinstmarginalbeskattning?

Vinstmarginal eller vinstmarginalbeskattning (VMB) är en beskattningsform som är möjlig att använda när du säljer begagnade varor, konstverk eller antikviteter. Det är inget krav utan ett alternativ för att minska dubbelbeskattningen.

Villkoret för att kunna använda sig av vinstmarginalbeskattning är att du som återförsäljare har köpt varan från någon som inte har betalat moms för den eller har haft avdragsrätt för ingående moms när de i sin tur köpt varan.

Beräkna vinstmarginal

Det finns två huvudsakliga sätt att beräkna vinstmarginalbeskattning på, normal VMB och förenklad VMB.

Normal vinstmarginalbeskattning

Vid försäljning av en vara där vinstmarginalbeskattning är ett alternativ beräknar du vinstmarginalen på 80% av vinsten. Alltså 80 % av skillnaden mellan försäljningspriset och inköpspriset. Har du köpt en vara för 800 kr och säljer den för 1000 kr ska vinstmarginalen beräknas på 160 kr (80% av 200 kr), vilket är 40 kr.

Varor som säljs med förlust ger ingen vinstmarginal, och du kan heller inte dra av förlusten mot en annan varas vinst, vilket är möjligt med moms i vanliga fall.

Förenklad vinstmarginalbeskattning

Beräkning av förenklad vinstmarginalbeskattning görs då det inte är möjligt att säga vad en enskild vara har kostat eller sålts för, exempelvis när varor säljs i klump. Villkoret är att alla varor måste ha samma momssats och vinsten beräknas genom det totala försäljningspriset minus det totala inköpspriset.

Blandning av normal och förenklad VMB

Ibland kan det förekomma perioder där både normal och förenklad vinstmarginalbeskattning passar in. Då kan du använda dig av den förenklade, så länge som minst 75% av varorna passar in i ramarna för förenklad VMB.

 

Räkna ut vinstmarginal – exempel

Exempel – normal VMB

Uträkningen som beskrivs ovan ser ut så här:
Vinstmarginal: 1000 kr (försäljningspris) - 800 kr (inköpspris) = 200 kr
Beskattningsunderlag: 80% av 200 kr = 160 kr
Utgående moms: 25% av 160 kr = 40 kr

Exempel – förenklad VMB

Försäljning av samlarkort som köps och säljs i buntar, under en period: 5000 kr
Inköpskostnad under samma period: 4000 kr
Vinstmarginal under perioden: 5000 kr - 4000 kr= 1000 kr
Beskattningsunderlag: 80% av 1000 kr = 800 kr
Utgående moms: 25% av 800 kr = 200 kr

Låt Wahlgrens Redovisningsbyrå beräkna din vinstmarginal

 

Vad inkluderas i VMB?

Varor som klassas som begagnade varor, konstverk, samlarföremål och antikviteter inkluderas i reglerna för vinstmarginalbeskattning.

Begagnade varor

Begagnat räknas det som har använts, varit i bruk, och som är i sådant skick att det kan fortsätta att användas. Det gäller för saker i befintligt skick eller som behöver reparation eller restaurering. 

Undantag till begagnade varor

Det finns några undantag till saker som använts och kan fortsätta att användas. Det gäller inte:

  • föremål i guld, platina eller silver som är obearbetade, exempelvis guldtackor
  • fastigheter
  • ädelstenar som är oinfattade

Skatteverket tar även upp antikviteter, samlarföremål och konstverk som undantag, dessa ingår som egna kategorier i reglerna för vinstmarginalbeskattningen. Men de räknas med andra ord inte som begagnade. 

Antikviteter

Som antikvitet räknas föremål som är över 100 år gamla och inte anses vara konstverk eller samlarobjekt.

Konstverk

Definitionen av konstverk kan vara vitt skilda beroende på kontext. Här ska Skatteverkets definition av konstverk följas och där inkluderas bland annat:

  • skulpturer
  • tavlor och konstgrafiska blad 
  • väggbonader och handvävda tapisserier

Alla föremål definieras och kommer med villkor och förutsättningar, på Skatteverket finns det redovisat.

Samlarföremål

Att definiera vad som anses vara samlarföremål är snårigt, och informationen bör hämtas direkt från Skatteverkets hemsida. Som samlarföremål klassas bland annat:

  • frimärken och närliggande föremål
  • föremål inom områden som botanik, historia, zoologi, mineraler, anatomi, arkeologi m.m.

På Skatteverket finns en definition av samlarföremål och konstförmål.

Begagnade bilar och andra motorfordon beräknas med VMB

Begagnade bilar, lastbilar, motorcyklar, bussar och mopeder anses vara begagnat föremål som beräknas med vinstmarginalbeskattning om det köps av någon som inte är beskattningsbar och säljs vidare av någon som har rätt att använda VMB. Ofta kan ett motorfordon som köps från ett annat land än Sverige anses vara nytt inom landets gränser och inkluderas därför inte i reglerna för vinstmarginalbeskattning. Även i handel med motorfordon är det viktigt att kontrollera Skatteverkets regler.

Wahlgrens beräknar VMB

På Wahlgrens Redovisningsbyrå kan vi beräkning av vinstmarginalbeskattning utan och innan. Kontakta oss om du är osäker på reglerna kring föremål som har rätt att inkluderas i VMB eller om du vill ha hjälp att räkna ut beskattningen på sålda varor.

Kontakta Wahlgrens för att få hjälp med VMB.