Aktuellt
 •   Från och med årsskiftet så finns det möjlighet för dig som bedriver näringsverksamhet att få en rabatt på arbetsgivaravgiften. Rabatten som nämns är ett s.k. Växa-stöd. Växa-stödet ger dig […]

  Rabatt på arbetsgivaravgift för enskild näringsverksamhet

    Från och med årsskiftet så finns det möjlighet för dig som bedriver näringsverksamhet att få en rabatt på arbetsgivaravgiften. Rabatten som nämns är ett s.k. Växa-stöd. Växa-stödet ger dig […]

 •   Byråanstånd     Ni som i er näringsverksamhet hjälper fysiska personer och dödsbon med att upprätta inkomstdeklarationer, kan ansöka om att få ett så kallat byråanstånd. Ett byråanstånd ger […]

  Byråanstånd

    Byråanstånd     Ni som i er näringsverksamhet hjälper fysiska personer och dödsbon med att upprätta inkomstdeklarationer, kan ansöka om att få ett så kallat byråanstånd. Ett byråanstånd ger […]

 • Det har skett en förändring kring reglerna om representation, se nedan. Representation   Du får göra avdrag för moms vid representation om kostnaderna har ett omedelbart samband med verksamheten som […]

  Representation

  Det har skett en förändring kring reglerna om representation, se nedan. Representation   Du får göra avdrag för moms vid representation om kostnaderna har ett omedelbart samband med verksamheten som […]

 •   Förmånsbil, tjänstebil eller kanske både och? Som du kanske vet så ska du som har en bil på företaget erläggas förmånsbeskattning. Nedan anges några lösningar som antingen reducerar eller […]

  Förmånsbil, tjänstebil eller både och?

    Förmånsbil, tjänstebil eller kanske både och? Som du kanske vet så ska du som har en bil på företaget erläggas förmånsbeskattning. Nedan anges några lösningar som antingen reducerar eller […]

 • Nu är utredningen om utdelning i fåmansföretag klar. Den tog ett par år och vi visste att den skulle innebära försämringar. Och så blev det. Mindre i utdelning och till […]

  Förslag 3:12

  Nu är utredningen om utdelning i fåmansföretag klar. Den tog ett par år och vi visste att den skulle innebära försämringar. Och så blev det. Mindre i utdelning och till […]

 • Reglerna för möjligheten till skattebillig utdelning har de senaste åren varit generösa. För generösa, tycker regeringen som tillsatt en utredning med det klart uttalade syftet att försämra reglerna. Utredningen har […]

  Utredning 3:12

  Reglerna för möjligheten till skattebillig utdelning har de senaste åren varit generösa. För generösa, tycker regeringen som tillsatt en utredning med det klart uttalade syftet att försämra reglerna. Utredningen har […]