Inkasso

År 2002 startade vi Bromma Inkasso som ett led i vårt erbjudande om helhetslösningar för våra kunder. Om ni har problem med att få betalt för era fakturor erbjuder Bromma Inkasso hög kompetens, effektiva rutiner och personlig service som hjälper er att korta ned era kredittider. Med Bromma Inkasso som samarbetspartner får du möjlighet att ägna mer tid åt din kärnverksamhet. Vi är idag verksamma inom alla branscher och företräder såväl stora koncernbolag som små enskilda firmor.

Vi kan hjälpa er med:

  • Betalningspåminnelser
  • Parkeringsadministration
  • Inkassokrav
  • Betalningsföreläggande
  • Verkställighet genom Kronofogden
  • Långtidsbevakning 

För aktuell prislista, vänligen kontakta oss.