Årsredovisning

Årsredovisning

Årsredovisningen är en omfattande sammanställning av ett företags senaste verksamhetsår. Det är inte alla företag som har ett krav på årsredovisning, för vissa räcker ett årsbokslut som inte är lika omfattande. Wahlgrens Redovisningsbyrå guidar er rätt kring vad som krävs för just ditt företag.

Det som avgör om du behöver göra en årsredovisning eller ett årsbokslut är ditt företags bolagsform och/eller ditt företags storlek utifrån omsättningen.

 

 

Årsredovisning aktiebolag och ekonomiska föreningar

Alla aktiebolag och ekonomiska föreningar ska upprätta en årsredovisning. För aktiebolag varierar kravet på innehåll i årsredovisningen baserat på storleken på företaget. 

Årsredovisning för enskild firma och handelsbolag

För enskild firma och handelsbolag ska antingen årsredovisning eller årsbolslut upprättas, beroende på storlek på företaget.

På sidan Bokslut hittar du utförligare information om vad som gäller för respektive bolagsform och bolagsstorlek.

Hör av dig till oss så kommer vi tillsammans fram till hur vi kan hjälpa dig på bästa sätt.

 

Innehåll i årsredovisningen

En årsredovisning som skickas till Bolagsverket ska vara skriven på svenska. Det är en kopia av årsredovisningen som ska skickas in och den ska alltid innehålla:

 • förvaltningsberättelse
 • resultaträkning
 • balansräkning
 • noter

Årsredovisningen ska vara godkänd och undertecknad. Dessutom ska kopian av årsredovisning som skickas in ha ett så kallat fastställelseintyg, skrivet av vd eller styrelseledamot, i original bifogat. Detta för att intyga att årsredovisningen är godkänd på årsstämman.

 

Kvalitetsstämpel på din årsredovisning

Din årsredovisning är en rapport som ska användas som beslutsunderlag och för att bygga förtroende för ditt företag. Genom att få årsredovisningen kvalitetssäkrad ser du till att ha en bra grund i dialogen med ledning, myndigheter, kunder och banker. En kvalitetsstämpel för din årsredovisning är att den innehåller Rapport om årsredovisning.

Rapport om årsredovisning är något som endast får utfärdas av en auktoriserad redovisningskonsult. Auktorisationen utfärdas av Srf, branschorganisationen för konsulter inom redovisning, lön och rådgivning. En auktoriserad redovisningskonsult arbetar enligt Rex, den svenska standarden för redovisning. Det garanterar att redovisningen och årsbokslutet är gjord på ett korrekt sätt och att den håller hög kvalitet.

Årsredovisning redovisningsbyrå

Rekommendationer från Bolagsveret

Bolagsverket rekommenderar att årsredovisningen har en förstasida med följande information:

 • organisationsnummer
 • företagets namn
 • räkenskapsår

De rekommenderar också att fastställelseintyget finns på förstasidan (du hittar mallar för fastställelseintyg hos Bolagsverket). Detta ska innehålla:

 • underskrift i original (skrivet direkt på pappret eller med e-legitimation i Bolagsverkets tjänst för inlämning digitalt)
 • datum, både för årsstämman och för underskrifterna
 • ort
 • en skrivelse om att resultaträkningen och balansräkningen fastställdes på årsstämman
 • en sammanfattning av årsstämmans beslut kring vinsten eller förlusten

När ska årsredovisningen lämnas in?

Årsredovisningen ska lämnas in senast sju månader efter räkenskapsårets slut. Därför finns det inte ett och samma specifika datum för alla företag. En rekommendation är dock att se till att lämna in årsredovisningen i god tid innan deadline.

Förseningsavgift årsredovisning

Lämnar du in årsredovisningen i god tid innan deadline, har du möjlighet att rätta till eventuella fel som Bolagsverket hittar, utan att behöva betala en förseningsavgift. Lagstiftningen säger att privata aktiebolag ska betala en förseningsavgift redan vid en dags försening. I vissa fall kan du som företagare till och med åtalas för bokföringsbrott om du lämnar in årsredovisningen för sent.

Digital årsredovisning eller traditionell?

Du kan lämna in din årsredovisning både digitalt och på papper till Bolagsverket. Det pågår en utredning om det ska bli lag på att årsredovisningen endast ska vara möjlig att lämna in digitalt. Denna utredning ska redovisa sitt resultat den 22 december 2022, efter det kan det med andra ord bli lag på att årsredovisningen endast kan lämnas in digitalt. Men än så länge kan du som företagare välja det sätt som passar dig bäst.

Wahlgrens gör er årsredovisning

En årsredovisning är en av de viktigaste rapporterna som ett företag sammanställer under verksamhetsåret. Det är därför ytterst viktigt att den blir korrekt och innehåller allt som Bolagsverket kräver. Vi rekommenderar självklart att du tar hjälp av någon som vet hur en årsredovisning ska utformas och vad den ska innehålla. På Wahlgrens Redovisningsbyrå har vi lång erfarenhet av att hjälpa alla typer av företag i olika storlekar.