Inkassoföretag

Auktoriserat inkassoföretag

Wahlgrens inkassoverksamhet – vi hjälper ditt företag med att få obetalda fakturor (fordringar) betalda. Att vara ett inkassoföretag innebär att vi på ett professionellt och effektivt sätt kan hjälpa ert bolag med indrivning av fordran genom krav eller annan inkassoåtgärd, så att ni kan lägga ned tid och energi på annat. 

Wahlgrens bedriver inkassoverksamhet med tillstånd från Integritetsskyddsmyndigheten. 

Vi tillämpar god inkassosed

Det finns en hel del regler och bestämmelser att ta hänsyn till avseende fordringar. Inkassoverksamhet ska bland att bedrivas enligt god inkassosed och i enlighet med Inkassolagen. God inkassosed innebär bland annat att den som åtgärderna riktas mot inte får utsättas för onödiga kostnader eller trakasserier. Genom att anlita oss på Wahlgrens kan du känna dig säker på att inkassolag och reglerna om god inkassosed tillämpas.

Kommunikation och inkassoåtgärder

Med ”inkassoåtgärd” menas en påtryckning på gäldenären, till exempel ett inkassokrav eller en ansökan om betalningsföreläggande. Det är inte en inkassoåtgärd att på en faktura eller en betalningspåminnelse ange tid för betalning eller att fordran kommer att överlämnas för inkasso om den inte betalas. Vi kan hjälpa er både med inkassoåtgärder men även kommunikation innan sådan åtgärd vidtas.

Kontakta Wahlgrens för hjälp med fordringar

 

Inkassoprocessen när en kund inte betalar fakturan

När en kund inte kan betala den skuld de har till dig som företagare är det klokt att ta hjälp. Det är dock inte “bara” att skicka ett ärende till inkasso, som det ibland kan låta som. Det är en process som måste följas för att ge kunden en, och till och med två, chanser att betala de skulder som uppkommit. 

På Wahlgrens har vi självklart koll på hela processen och vet vad som krävs för att få skulder betalda. För att veta när du som kund kan ta hjälp av oss beskriver vi nedan hur processen går till. 

Betalningspåminnelse

När du som företagare inte får betalt av en kund kan du som ett första steg skicka en betalningspåminnelse. I en betalningspåminnelse bör kunden informeras om att förfallodatumet har passerat, hänvisa tydligt till och ha med information från den ursprungliga fakturan. Meddela kunden hur de ska betala och vad den nuvarande skulden är. Vid en betalningspåminnelse är skulden den ursprungliga kostnaden, ränta och påminnelseavgiften. Vid det här stadiet har kunden ingen betalningsanmärkning.

Det finns inget lagligt krav på att du som företag ska skicka en betalningspåminnelse, men det är vanligt att det är första steget för att ge kunden en chans att betala innan ärendet går till inkasso.

Inkassokrav

Om kunden inte betalar betalningspåminnelsen kan ni gå vidare med inkassoåtgärd. Inkassoföretaget skickar då ett inkassokrav till kunden i fråga. Ett inkassokrav är i praktiken i princip ytterligare en betalningspåminnelse, då kunden inte får en betalningsanmärkning i det här stadiet heller. I och med att ärendet har gått vidare från dig som företagare till ett inkassoföretag bör kunden ta det hela på största allvar. Det tillkommer ytterligare avgifter vid ett inkassokrav, i form av inkassoavgift och eventuell dröjsmålsränta.

Betalningsföreläggande

Betalar kunden fortfarande inte skulden, och heller inte hör av sig på något sätt för att bestrida skulden, vidtar vi som inkassoföretag rättsliga åtgärder. Det görs hos Kronofogden. Om kunden däremot bestridit fakturan kan rättsliga åtgärder vidtas genom stämningsansökan. Kronofogden skickar ut ett föreläggande med brev och kunden i fråga har möjlighet att svara på detta, och antingen godkänna kravet eller bestrida det. 

Kronofogden fastställer skulden i ett beslut men det är fortfarande till oss i egenskap av inkassoföretag som skulden ska betalas. Det är först efter det som en skuld eventuellt kan prövas i domstol. 

När ett ärende har gått så långt som till Kronofogden tillkommer det flera kostnader till den ursprungliga skulden. Det är också i detta stadie som kunden får en betalningsanmärkning, om kunden inte bestrider det hela och får rätt. 

Det är dock ovanligt att skulder resulterar i långvariga och utdragna ärenden. Ofta kan vi som inkassobolag hjälpa dig med skulden och kunden betalar i och med att vi blir en part i målet. 

 

Inkassoföretag – en avlastande instans

Inkassoföretag är en viktig instans som avlastar företag i deras hanteringen av skulder. Ett inkassoföretag som följer god inkassosed och som upprätthåller en god kundrelation hjälper dig som företagare att fokusera på dina framtida kunder och inte på tidigare som endast tar din energi och tid, utan att ge företaget något.

Vi svarar gärna på dina frågor om hur ett inkassoärende går till och hjälper dig komma vidare i de ärenden du har. Hör av dig till oss så reder vi ut hur vi kan hjälpa just dig. 

Ta hjälp av inkassoföretag

Inkassoåtgärder vi kan hjälpa er med är bland annat:

  • Betalningspåminnelser
  • Parkeringsadministration
  • Inkassokrav
  • Betalningsföreläggande
  • Verkställighet genom Kronofogden
  • Långtidsbevakning 

För aktuell prislista, vänligen kontakta oss.