Inkassoföretag

Wahlgrens inkassoverksamhet – vi hjälper ditt företag med att få obetalda fakturor (fordringar) betalda.

Vi på Wahlgrens bedriver inkassoverksamhet med tillstånd från Integritetsskyddsmyndigheten. Att vara ett inkassoföretag innebär att vi på ett professionellt och effektivt sätt kan hjälpa ert bolag med indrivning av fordran genom krav eller annan inkassoåtgärd, så att ni kan lägga ned tid och energi på annat. 

Vi tillämpar god inkassosed

Det finns en hel del regler och bestämmelser att ta hänsyn till avseende fordringar. Inkassoverksamhet ska bland att bedrivas enligt god inkassosed och i enlighet med Inkassolagen. Genom att anlita oss på Wahlgrens kan du känna dig säker på att inkassolag och reglerna om god inkassosed tillämpas.

Kommunikation och inkassoåtgärder

Med ”inkassoåtgärd” menas en påtryckning på gäldenären, till exempel ett inkassokrav eller en ansökan om betalningsföreläggande. Det är inte en inkassoåtgärd att på en faktura eller en betalningspåminnelse ange tid för betalning eller att fordran kommer att överlämnas för inkasso om den inte betalas. Vi kan hjälpa er både med inkassoåtgärder men även kommunikation innan sådan åtgärd vidtas. 

Ta hjälp av inkassoföretag

Inkassoåtgärder vi kan hjälpa er med är t.ex.:

  • Betalningspåminnelser
  • Parkeringsadministration
  • Inkassokrav
  • Betalningsföreläggande
  • Verkställighet genom Kronofogden
  • Långtidsbevakning 

För aktuell prislista, vänligen kontakta oss.