Inkasso

Vi på Wahlgrens bedriver även inkassoverksamhet, vilket innebär att vi kan hjälpa ert bolag med indrivning fordran genom krav eller annan inkassoåtgärd.

Med inkassoåtgärd förstås åtgärd som innebär annan påtryckning på gäldenären än angivande av tid för betalning eller uppgift om att fordringen, om den inte betalas, kommer att överlämnas till någon annan för inkasso. Inkassoverksamhet ska bedrivas enligt god inkassosed.

Vi kan hjälpa er med:

  • Betalningspåminnelser
  • Parkeringsadministration
  • Inkassokrav
  • Betalningsföreläggande
  • Verkställighet genom Kronofogden
  • Långtidsbevakning 

För aktuell prislista, vänligen kontakta oss .