GDPR

För oss på Wahlgrens är det viktigt att du hålls informerad och känner dig trygg i hur vi hanterar dina personuppgifter. Därför berättar vi gärna vilka uppgifter vi samlar in och varför. Här följer en översikt. Om du har frågor eller önskar veta mer är du alltid välkommen att kontakta oss!

Behandling av personuppgifter

Vid behandling av personuppgifter följer vi reglerna i EU:s dataskyddsförordning, General Data Protection Regulation (GDPR), som handlar om att ha bra rutiner vid hantering av personuppgifter samt dess anknytande svenska lagstiftning. Alla i företaget ska ha vetskap om GDPR:s innebörd och våra rutiner innan de hanterar våra kunders personuppgifter. 

Personuppgiftsansvarig och personuppgiftsbiträde

Vi på Wahlgrens hjälper våra kunder med redovisnings- och bokföringstjänster samt lönehantering och administration. Det innebär att vi är personuppgiftsansvariga för personuppgifter rörande administrationen av vår egen verksamhet, likt du som kund är för ditt företag. 

Vi är personuppgiftsbiträde i förhållande till dig som kund för uppgifter som vi lagrar för din räkning avseende dina kunder osv. 

Personuppgifter

Personuppgifter är all slags information som kan kopplas till en levande person. 

Vi behandlar personuppgifter som vi får av dig eller ditt företag inför och under uppdrag, med den rättsliga grunden att fullgöra avtal. Vi klargör varför vi behöver personuppgifterna och hur de används så att du som kund alltid har förståelse om hur dina uppgifter hanteras. Endast de personer på Wahlgrens som är involverade i specifikt uppdrag har tillgång till personuppgifterna. 

Syfte med behandlingen

Personuppgifterna som du eller ditt företag lämnar ut till oss är sådana vi använder till våra kundregister och är nödvändiga för att uppfylla uppdraget. Det är personuppgifter som vi behöver för att utföra de uppdrag du beställer av oss. 

Tredje part/utlämning av personuppgifter

Vi samarbetar med bolagen Fortnox, Visma och Björn Lunden som erbjuder digitala tjänster för att bokföring, lönehantering, redovisning och hantering av underlag (såsom kvitton) för bokföring. Därigenom delar vi personuppgifterna med dessa som tredje part som har backuper utanför Sveriges gränser.  

Säkerhet 

Alla rimliga tekniska åtgärder är vidtagna för att skydda dina personuppgifter genom att exempelvis arbeta med diverse system och program framtagna för ett specifikt ändamål och används då enbart till det syftet. 

Lagring av personuppgifter

Wahlgrens sparar personuppgifter så länge det är nödvändigt för att leverera tjänsterna eller för att uppfylla ändamålet i vilket datan samlades in, därefter raderas uppgifterna från systemen. Vidare kan personuppgifter sparas under längre tid av säkerhetsskäl eller för att kunna fullfölja avtal. 

Wahlgrens är en auktoriserad redovisningsbyrå och följer därmed svensk standard för redovisningsuppdrag, Rex. I vårt uppdrag till dig är vi skyldiga att lagra personuppgifter i 10 år. 

Registerutdrag & rättelse

Du som kund har vissa rättigheter rörande hanteringen av dina personuppgifter. Om du vill veta vilken information vi har om dig kan vi lätt se det i våra program och du har enligt GDPR rätt att få ta del av den informationen en gång per år. Du har även rätt att begära ändring av uppgifterna vi har om du anser de är felaktiga. Vidare har vi som företag en skyldighet att rätta uppgifter som det framkommer är felaktiga, missvisande eller ofullständiga. 

Kontaktuppgifter

Wahlgrens Redovisningsbyrå AB
Organisationsnummer: 556440-4928

Tel: 08-26 12 90 (Wahlgrens i Vällingby)
Tel: 08-20 09 66 (Wahlgrens i Gamla stan)
E-post: