Juridisk assistans

Wahlgrens erbjuder juridisk rådgivning genom ett nära samarbete med en etablerad affärsjuridisk advokatbyrå. Vi erbjuder juridisk rådgivning bl.a. inom följande områden:

Agent- och återförsäljarrätt
Arbetsrätt (t.ex. anställningsavtal, konkurrensfrågor, tvistelösning etc.)
Avtalsrätt (t.ex. samarbetsavtal, köpe-/försäljningsavtal, sekretessavtal, bolagsöverlåtelser, företagsöverlåtelser etc.)
Bank och finans
Bolagsrätt (t.ex. startande av bolag, koncernfrågor, fullmakter/arbetsinstruktioner, bolagsstämma/protokoll etc.)
EU- och konkurrensrätt
Familjerätt (t.ex. testamenten, äktenskapsförord, samboavtal etc.)
Fastighetsrätt och entreprenadrätt (t.ex. avtal mellan byggherre och entreprenör, köp/försäljning av fastighet, tvistlösning etc.)
Försäkrings- och skadeståndsrätt (såsom tvistelösning etc.)
IT-rätt och immaterialrätt
Obeståndsrätt
Offentlig upphandling
Skatterätt
Tvistelösning

Du är alltid välkommen för ett första kostnadsfritt möte med vår jurist. Om du är intresserad av möte, kontakta oss här: info@wahlgrens.se