Juridisk assistans

Affärsjuridik – Juridisk assistans

Wahlgrens erbjuder juridisk rådgivning genom ett nära samarbete med en etablerad affärsjuridisk advokatbyrå. Vi erbjuder juridisk rådgivning bl.a. inom följande områden:

 • Agent- och återförsäljarrätt
 • Arbetsrätt (t.ex. anställningsavtal, konkurrensfrågor, tvistelösning etc.)
 • Avtalsrätt (t.ex. samarbetsavtal, köpe-/försäljningsavtal, sekretessavtal, bolagsöverlåtelser, företagsöverlåtelser etc.)
 • Bank och finans
 • Bolagsrätt (t.ex. startande av bolag, koncernfrågor, fullmakter/arbetsinstruktioner, bolagsstämma/protokoll etc.)
 • EU- och konkurrensrätt
 • Familjerätt (t.ex. testamenten, äktenskapsförord, samboavtal etc.)
 • Fastighetsrätt och entreprenadrätt (t.ex. avtal mellan byggherre och entreprenör, köp/försäljning av fastighet, tvistlösning etc.)
 • Försäkrings- och skadeståndsrätt (såsom tvistelösning etc.)
 • IT-rätt och immaterialrätt
 • Obeståndsrätt
 • Offentlig upphandling
 • Skatterätt
 • Tvistelösning

Du är alltid välkommen för ett första kostnadsfritt möte med vår jurist. Om du är intresserad av möte, kontakta oss här: