Digital redovisningsbyrå

Digital redovisningsbyrå

Wahlgrens Redovisningsbyrå är till stor del en digital redovisningsbyrå. Vi arbetar i första hand med digital redovisning för att det är effektivare och smidigare. I och med att ni väljer att sköta er redovisning digitalt slipper ni hålla koll på den stora mängd dokument som traditionell redovisning kräver. 

Vad betyder det att vi är en digital redovisningsbyrå? Det betyder att vi i första hand rekommenderar att du som företagare sköter bokföringen genom de digitala redovisningsverktyg som finns. Vi rekommenderar det för att det gör redovisning och bokföring enklare, snabbare och säkrare.

 

Digital redovisning – vad är det?

Digital redovisning är redovisning utförd med hjälp av digitala verktyg, vilket minimerar pappershanteringen och effektiviserar arbetet med redovisning. Det innebär att registrering av kvitton, utlägg och fakturor görs i ett verktyg som både medarbetare och redovisningsbyrån har tillgång till och som ger en översikt och sammanställning av ekonomin i företaget. Digital bokföring är lika säkert och grundligt som traditionell redovisning.

Fördelar med en digital redovisningsbyrå

  • Snabbare leveranser av rapporter.
  • Minskade revisionskostnader.
  • Ökad kontroll över ekonomin.
  • Bättre beslut och färre ogrundade beslut.
  • Ökad flexibilitet och effektivare samarbete.
  • Miljövänligare och modernare.

Digital redovisningsbyrå arbetar effektivare

En digital redovisningsbyrå arbetar i första hand med digitala verktyg för att effektivisera arbetet med bokföring och redovisning. Det gör att arbetet med redovisningen går snabbare samt är enklare och säkrare. Genom att alla ekonomiska händelser registreras i ett digitalt verktyg kan vi som digital redovisningsbyrå komma åt underlagen när vi behöver. Det spar tid och underlättar ditt liv som företagare och vår roll som redovisningsbyrå. Är du osäker på om en digital redovisningsbyrå passar dig? Hör av dig till oss så berättar vi mer.

En timmes gratis utbildning – vi lär dig hantera det digitala bokföringsprogram du väljer att jobba med.

 

Digital redovisningsbyrå – vad betyder det för er?

När ni samarbetar med en digital redovisningsbyrå använder ni ett digitalt bokföringsprogram, exempelvis Visma e-ekonomi eller Fortnox, för att skicka och ta emot fakturor samt registrera utlägg och andra verifikationer. Kvitton och liknande fotas och läggs in i det digitala bokföringssystemet som en digital verifikation. Du behöver alltså inte spara det faktiska kvittot, den digitala versionen fungerar som underlag.

Effektivisera ekonomiarbetet med digital redovisningsbyrå

Resultatet blir att vi tillsammans effektiviserar ekonomiarbetet. Vi på Wahlgrens Redovisningsbyrå kommer att ha tillgång till underlaget och utifrån det kan vi registrera dem korrekt och se till att alla intäkter och utgifter redovisas på rätt konto. Eftersom vi har tillgång till det i samma stund som ni registrerar det kan vi utföra arbetet löpande, vilket gör att när en månads- eller kvartalsredovisning ska upprättas har vi redan gjort det mest tidskrävande arbetet och kan snabbare få fram de aktuella rapporterna. 

Enklare med digital redovisningsbyrå

Ni slipper spara och hålla koll på en massa kvitton, fakturor och andra dokument som verifikationer för redovisningen. 

Snabbare med digital redovisningsbyrå

Eftersom vi har tillgång till underlaget så fort ni har registrerat utlägg och intäkter kan vi planera uppdraget med redovisningen av företagets ekonomi. Det gör att det går snabbare för oss att levererar de rapporter ni behöver, både som beslutsunderlag och för att skicka till myndigheter.  

Säkrare med digital redovisningsbyrå

Risken för att verifikationer ska försvinna minskar om ni direkt har möjlighet att registrera dem i ett digitalt verktyg. Ni har också tillgång till verifikationerna var ni än befinner er, i händelse av en reklamation eller då ni vill sköta det administrativa arbetet på distans. 

Hjälp från digital redovisningsbyrå

Digitalisera och effektivisera er bokföring tillsammans med oss på Wahlgrens Redovisningsbyrå. Vi är en erfaren digital redovisningsbyrå som kan hjälpa er komma igång och vara ett stöd i det löpande arbetet. 

Wahlgrens – din digitala redovisningsbyrå

Tillsammans sätter vi upp rutiner och ett löpande samarbete som passar er. Vi kan arbeta utifrån ett löpande upplägg om omfånget på er redovisning skiljer sig mycket från månad till månad, eller så kan vi sätta ihop ett paket som innehåller samma antal verifikationer och rapporter månad för månad.