Auktoriserad redovisningsbyrå

Auktoriserad redovisningsbyrå

En auktoriserad redovisningsbyrå hjälper dig som företagare med ekonomin i verksamheten, ekonomiska strategier, budget, analyser, rapporter och självklart redovisning. Genom att anlita en auktoriserad redovisningsfirma kan du vara trygg med att företagets redovisning, och allt som hör till, sköts på korrekt sätt.

Wahlgrens Redovisningsbyrå har flera decenniers erfarenhet av att hjälpa företagare. Vi är en ledande redovisningsbyrå i Stockholm och har med våra dryga 500 kunder en bred kundbas som verkar inom flera olika branscher.

Vår auktoriserade redovisningsbyrå i Stockholm

Wahlgrens är en redovisningsbyrå baserad i Stockholm, men det betyder inte att vi bara har kunder i Stockholm. Vi har kunder över hela landet. Dagens teknik och den digitala bokföringen och redovisningen vi förespråkar gör det enkelt för oss att erbjuda tjänster av samma höga kvalité till alla, oavsett var i landet du och ditt företag befinner er.

 

Digital, auktoriserad redovisningsbyrå i Stockholm

Digital redovisningsbyrå

Wahlgrens Redovisningsbyrå är en digital redovisningsbyrå som använder de senaste digitala verktygen. Vi hjälper även dig som företagare att börja använda dem. Hur går det då till när man sköter sin redovisning digitalt? I grunden handlar det om att man registrerar sina underlag i ett digitalt verktyg och inte i en pärm. Att spara underlagen digitalt istället för fysiskt är ett enkelt och snabbt sätt att hantera fakturor och kvitton på. En annan fördel är att både du och vi alltid åtkomst till det, utan att en mängd papper och pärmar ska skickas mellan oss.

Auktoriserad redovisningsbyrå med ett brett tjänsteutbud

Våra tjänster inkluderar allt du som företagare behöver. Utifrån din situation och dina förutsättningar utformar vi ett samarbete som passar dig. Det kan innebära att vi gör allt från den löpande bokföringen varje månad, till att vi endast hjälper dig med årsredovisningen. Genom våra partnernätverk erbjuder vi också tjänster inom inkasso och juridik.

Löpande bokföring – den viktiga grunden

Löpande bokföring innebär att du håller koll på fakturor, kvitton och andra ekonomiska underlag. Detta är något som behöver göras regelbundet varje månad. Småföretagare som inte har så många underlag väljer ofta att sköta denna typ av registrering själv. Det underlättas av alla de smarta, digitala verktyg som finns idag. Större företag med många underlag och fakturor väljer i större utsträckning att ha någon som ansvarar för och sköter den löpande bokföringen. 

Årsredovisning – ett krav enligt lag

Den årliga redovisningen är en grund för att du som företagare ska ha kontroll över din verksamhet och dess ekonomiska situation. Det är också ett krav för alla företag i Sverige, och det kan medföra böter om du inte skickar in din årsredovisning eller ditt årsbokslut till Bolagsverket i tid.

Affärsplaner, ekonomiska analyser och budgetering

Planen för ett företags framtid bör alltid baseras på företagets ekonomiska situation. Du som företagare behöver med andra ord ha god kännedom om detta för att fatta rätt beslut. Wahlgrens Redovisningsbyrå hjälper till med de så viktiga ekonomiska analyserna och hjälper till att dra korrekta slutsatser utifrån dessa. Vi kan också hjälpa till med budget på kort och lång sikt samt affärsplanen framåt. Allt baseras på vår kompetens, erfarenhet och självklart på de siffror som vi tack vare god bokföring och redovisning har tillgång till.

Läs mer om våra tjänster på respektive sida:

Kontakta oss för ett förutsättningslöst möte som kan vara början på ett strålande samarbete.