Redovisningskonsult Stockholm

Redovisningskonsult Stockholm

Auktoriserade redovisningskonsulter

En auktoriserad redovisningskonsult från Wahlgrens Redovisningsbyrå i Stockholm är som er egen ekonomiavdelning, oavsett var i landet ni befinner er. Våra redovisningskonsulter tar ansvar för er löpande bokföring och den redovisning som krävs för er bolagsform. Vi arbetar med alla typer av bolag och kan lagar, regler och deadlines på våra fem fingrar. Hör av dig till oss för att anlita en redovisningskonsult som är baserad i Stockholm, med kunder över hela landet.

 

Korrekt bokföring med redovisningskonsult

Som kund hos Wahlgrens Redovisningsbyrå får du en redovisningskonsult i Stockholm som är ansvarig för ekonomin i ditt företag. Det betyder att du har en person som löpande kontrollerar företagets bokföring och som upprättar korrekta rapporter i rätt tid. Du som företagsledare har även någon att bolla idéer med och en person som kan hjälpa till med korrekta analyser av siffrorna i bokföringen.

Wahlgrens Redovisningsbyrå är en auktoriserad redovisningsbyrå och anslutna till Srf, branschföreningen för auktoriserade redovisningskonsulter och certifierade rådgivare.

Bra start med våra redovisningskonsulter

När du blir kund hos oss på Wahlgrens Redovisningsbyrå bjuder en av våra redovisningskonsulter in dig till en utbildning i ett digitalt redovisningsprogram. Denna timme bjuder vi på för att vi ska kunna ha ett effektivt löpande samarbete framöver. Utbildningens mål är att du ska få så bra koll på det digitala verktyget så att du kan registrera underlag på ett korrekt sätt. Vi kan hålla i denna utbildning på vårt kontor eller digitalt.

Vi rekommenderar alla våra kunder att börja använda sig av digital bokföring. Men om ni använder er av traditionell bokföring kommer vi självklart att kunna hjälpa er ändå. Utbildningstimmen kommer då istället att användas till ekonomisk rådgivning för företaget. Vi går igenom era nuvarande förutsättningar och företagets framtida möjligheter.

Auktoriserad redovisningskonsult som digitaliserar er bokföring

Digitalisera bokföringen

Om företaget inte har använt sig av digital bokföring tidigare, men vill gå över till det i och med att ni anlitar en av våra redovisningskonsulter, kommer vi i vissa fall att ta ut en mindre uppstartsavgift. Den täcker vårt arbete med att digitalisera och automatisera hanteringen av företagets ekonomi. Vilket resulterar i att ni kommer att ha en effektivare bokföringsprocess under vårt framtida samarbete, samt sänkta kostnader och ökad produktion. 

Det innebär också att den tid vi lägger på ert företag i framtiden kan innehålla en större del av rådgivning och konsultation.

 

Risker med digital bokföring?

En del ser risker med digital bokföring eftersom registreringen av ekonomiska underlag sköts direkt i verktyget av företagets anställda. Det ökar risken för att något bokförs på ett felaktigt sätt, men med en auktoriserad redovisningskonsult som granskar bokföringen elimineras den risken. Vårt uppdrag blir att gå igenom varje månads registreringar och kontrollera att de är korrekta, och rätta de eventuella fel som har uppstått. 

Kontrollen och justeringen av bokföringen kommer fortfarande att ta mindre tid i anspråk än om vi gör hela den löpande bokföringen, vilket resulterar i effektivisering för er och en mindre kostnad. En auktoriserad redovisningskonsult har kompetens, kvalitetssäkrade rutiner och är en utmärkt affärsrådgivare. Wahlgrens Redovisningsbyrå är en auktoriserad redovisningsbyrå som arbetar enligt REX, ett ramverk med grundläggande principer och riktlinjer som skapar kvalitativa redovisningstjänster i uppdrag och leverans till näringslivet.

Kontakta auktoriserad redovisningskonsult

 

Vad gör en redovisningskonsult?

En redovisningskonsult hjälper företag att få korrekt redovisning av företagets ekonomi. Det handlar både om månadsrapporter och årsredovisningen. Vanligtvis sköter medarbetarna den löpande registreringen av underlag, det vill säga bokföringen, och redovisningskonsulten kontrollerar på månadsbasis inför månadsrapporterna, att registreringen är korrekt. När årsbokslut ska göras upprättar redovisningskonsulten alla rapporter och sammanställningar som behövs och ser till att allt redovisas i korrekt tid.

Våra redovisningskonsulter i Stockholm 

När du anlitar en av våra redovisningskonsulter ingår att vi:

Hantering av kunder i ett företag

Att ta hand om sina kunder, och speciellt sina trogna kunder, är grunden till en lyckad verksamhet. Men det är också så att de flesta kreditförluster ett företag råkar ut för rör kunder som man tror sig känna. En kund som har skött sig i flera år räknar man ofta med att de kommer att sköta sig även i framtiden. Men situationer och förutsättningar förändras, så även för de mest trogna kunderna. 

När ni är kunder hos Wahlgrens Redovisningsbyrå kan vi lägga era kunder på bevakning, så att vi och ni får ett meddelande om deras riskklass ändras. Nya kunder kan vi självklart ta kreditupplysningar på, för att kontrollera deras kreditvärdighet. Uppdaterad och korrekt information om era kunder gör att ni vet vilken risk ni tar när ni går in i en affär med kunden, och kan utifrån det ta ett beslut på rätt grunder. Är ni osäkra på hur informationen ska läsas av och vilka slutsatser som kan dras av informationen kan vi självklart hjälpa er med det. 

Redovisningskonsult med koll på kundreskontra

Kunder som inte betalar är som sagt var ett stort problem för företag, och kan ställa till det rejält för ekonomin. Stora kundfordringar kan resultera i en dålig kassalikviditet och i förlängningen kan det leda till obestånd. Som kund hos Wahlgrens Redovisningsbyrå hjälper vi er att driva in kundfordringar, exempelvis genom påminnelser och i ett senare skede genom att skicka dem till inkasso.

Wahlgrens Redovisningsbyrå har tillstånd att bedriva inkassoverksamhet, vilket är ovanligt att en redovisningsbyrå kan erbjuda. Det är en tjänst som vi är stolta över och som underlättar för många av våra kunder. 

Kontroll av leverantörsreskontra

Full kontroll över leverantörsreskontra är viktigt för att fakturor från leverantörer inte ska falla mellan stolarna och resultera i betalningsanmärkningar. För företag ligger en betalningsanmärkning kvar i fem år i registret hos UC, vilket så klart kan påverka företagets anseende och göra det svårare att få lån och krediter. 

Upprättar korrekt årsredovisning

En korrekt årsredovisning som är inlämnad i tid är en av de viktigaste rapporterna ett företag behöver upprätta. Det är en offentlig handling som dina intressenter använder som underlag för beslut kring företaget. Intressenter som använder företags årsredovisningar för beslut är exempelvis banken, potentiella investerare, myndigheter, leverantörer och framtida personal. En felaktig årsredovisning kan resultera i felaktiga beslut eller felinvesteringar från intressenter. 

Allvarliga fel i årsredovisningen eller en försenad årsredovisning kan dessutom innebära avgifter, böter eller åtal om det vill sig riktigt illa. Med hjälp av en auktoriserad redovisningskonsult från oss eliminerar ni risken för felaktigheter och förseningar. 

Vi hjälper även till med inkomstdeklarationer, preliminära självdeklarationer och självrättelser om det skulle behövas.

Auktoriserade redovisningskonsulter bär dig över ekonomiska fallgropar

En redovisningskonsult är en trygghet som ser till att ditt företag och du som företagsledare ligger steget före och hela tiden har korrekt information att grunda beslut och planer på. Vi bär dig över fallgroparna som alltid finns i arbetet med ett företags ekonomi och redovisning. 

Kostnad redovisningskonsult

Det är svårt att uppskatta kostnaden för en redovisningskonsult, det beror på vilket uppdrag och ansvar konsulten har. När vi har tagit oss en titt på hur er ekonomi ser ut och i vilket skick redovisningen är kan vi ge er en uppskattning på tidsåtgång och kostnad för redovisningskonsultens arbete. 

Hör av dig till oss för ett första introducerande möte så kan vi berätta mer om våra redovisningskonsulter och hur de kan hjälpa er.

Få hjälp av auktoriserad redovisningskonsult