Ekonomisk rådgivning

Ekonomisk rådigvning företag

Ekonomisk rådgivning företag

Wahlgrens Redovisningsbyrå erbjuder ekonomisk rådgivning för företag för att underlätta för dig som företagare att fatta beslut baserat på siffror och fakta. Vår ekonomiska rådgivning fokuserar på de ekonomiska resultaten och rapporterna medan vår företagsrådgivning är en bredare rådgivning.

Ekonomisk rådgivning kan inkludera både små och stora frågor som rör företaget. Alla beslut som rör ekonomin på något sätt kan bollas med din auktoriserade redovisningskonsult.

Vi hjälper dig med frågor som:

  • Utdelning
  • Likviditet
  • Moms och skatt
  • Tjänsteförmåner
  • Delägarfrågor
  • Investeringar och förvärv

Ekonomisk rådgivning i stort och smått

Eftersom finansiering och hantering av ekonomiska frågor är bland det viktigaste delarna i ett framgångsrikt företag, är det en trygghet att ha en person med kompetens och erfarenhet att se helheten såväl som detaljerna att diskutera och stämma av med. Beroende på vilken typ av företag du har och storleken på ditt företag, kan den ekonomiska rådgivningen behandla olika stora summor. Det är inte storleken på summorna som är det viktiga, utan hur stora kostnaderna och investeringarna är i förhållande till företagets storlek. 

Investeringar

De större frågorna inom ekonomisk rådgivning kan handla om analyser kring potentiella investeringar eller affärsutvecklingar som ett företag kan göra. Din auktoriserade redovisningskonsult kommer då att analysera verksamhetens finansiella status och vad de potentiella investeringarna kommer att kräva och vad de kan komma att resultera i.

Inköp av produkter och tjänster

Ekonomisk rådgivning kan också innebära att du som företagare får hjälp att ta de bästa besluten kring till exempel tjänstebil och inköp av tjänster som ett alternativ till att utöka antalet medarbetare. Du får hjälp att se hur inköp kan påverka företagets ekonomi på kort och lång sikt. 

Löpande ekonomisk rådgivning

Ekonomisk rådgivning från en auktoriserad redovisningskonsult kan också innebära regelbundna avstämningar och analyser för att företaget ska öka lönsamheten. Genom en bra budget som grund och löpande uppföljningar kan du få hjälp att hålla företaget på rätt kurs, se till att du gör investeringar i rätt tid och har kontroll på förändringar som kan uppstå i ett företags ekonomiska situation. 

 

Ekonomisk rådgivning för
privatpersoner

För småföretagare påverkar ofta företagets ekonomiska situation även privatekonomin. På Wahlgrens Redovisningsbyrå tar vi självklart hänsyn till varje enskild situation och dess förutsättningar, för att kunna ge den bästa ekonomiska rådgivningen för både företaget och privatpersonen. Vi hjälper även personer som endast vill ha hjälp med sin privatekonomi.

Auktoriserade redovisningskonsulter

Din kontakt på Wahlgrens Redovisningsbyrå är en auktoriserad redovisningskonsult. Vi är auktoriserade genom Srf konsulterna, vilket är en kvalitetsstämpel för att vi har den utbildning, kompetens och erfarenhet som krävs för att analysera finansiella rapporter och ekonomiska resultat, för att fatta bra beslut för ditt företag.

Vill du ha en bredare rådgivning för ditt företag rekommenderar vi vår företagsrådgivning där vi hjälper till med strategier, strukturer och målsättning för företaget. Utifrån vad du vill ha hjälp med, sätter vi ihop ett passande team för att du med vår företagsrådgivning ska få heltäckande rådgivning.

Du är varmt välkommen att höra av dig till oss om du är osäker på vilken typ av rådgivning ditt företag behöver. 

Kontakta oss för att höra mer om vår ekonomiska rådgivning för företag!