Ekonomisk rådgivning

Ekonomisk rådigvning företag

Ekonomisk rådgivning för företag

Wahlgrens Redovisningsbyrå erbjuder ekonomisk rådgivning för företag för att underlätta för dig som företagare att fatta beslut baserat på siffror och fakta. Vår ekonomiska rådgivning fokuserar på de ekonomiska resultaten och rapporterna medan vår företagsrådgivning är en bredare rådgivning.

Ekonomisk rådgivning kan inkludera både små och stora frågor som rör företaget. Alla beslut som rör ekonomin på något sätt kan bollas med din auktoriserade redovisningskonsult.

Ekonomisk rådgivning

Vi hjälper dig med frågor som:

  • Utdelning
  • Likviditet
  • Moms och skatt
  • Tjänsteförmåner
  • Delägarfrågor
  • Investeringar och förvärv
  • Löner och sparande
  • Analys i egenskap av lekmannarevisor

Ekonomisk rådgivning i stort och smått

Eftersom finansiering och hantering av ekonomiska frågor är bland det viktigaste delarna i ett framgångsrikt företag, är det en trygghet att ha en person med kompetens och erfarenhet att se helheten såväl som detaljerna att diskutera och stämma av med. Beroende på vilken typ av företag du har och storleken på ditt företag, kan den ekonomiska rådgivningen behandla olika stora summor. Det är inte storleken på summorna som är det viktiga, utan hur stora kostnaderna och investeringarna är i förhållande till företagets storlek. 

Investeringar

De större frågorna inom ekonomisk rådgivning kan handla om analyser kring potentiella investeringar eller affärsutvecklingar som ett företag kan göra. Din auktoriserade redovisningskonsult kommer då att analysera verksamhetens finansiella status och vad de potentiella investeringarna kommer att kräva och vad de kan komma att resultera i.

Inköp av produkter och tjänster

Ekonomisk rådgivning kan också innebära att du som företagare får hjälp att ta de bästa besluten kring till exempel tjänstebil och inköp av tjänster som ett alternativ till att utöka antalet medarbetare. Du får hjälp att se hur inköp kan påverka företagets ekonomi på kort och lång sikt.  

Löpande ekonomisk rådgivning

Det är inte alltid helt lätt att läsa av rapporter och dra slutsatser som gynnar företaget. Ekonomiska rapporter är fyllda av siffror, men vilka är de viktigaste siffrorna för det löpande arbetet? Vilka ska du som ägare och företagare fokusera på när du bestämmer företagets fokus för kommande period? Är det inte självklart för dig kan löpande ekonomisk rådgivning vara alternativet för dig. 

Regelbundna avstämningar

Ekonomisk rådgivning från en auktoriserad redovisningskonsult kan innebära regelbundna avstämningar och analyser för att företaget ska öka lönsamheten. Genom en bra budget som grund och löpande uppföljningar kan du få hjälp att hålla företaget på rätt kurs, se till att du gör investeringar i rätt tid och har kontroll på förändringar som kan uppstå i ett företags ekonomiska situation. 

Nära samarbete

Ett löpande upplägg för ekonomisk rådgivning för företaget blir ett nära samarbete mellan dig och redovisningskonsulten. Tillsammans kommer vi att följa hur företaget och ekonomin utvecklas. Du som företagare står för branschkännedom och kompetens inom ditt område, Wahlgrens Redovisningsbyrå står för den ekonomiska kunskapen och förståelsen för siffror och vad de betyder.  

Kontakta oss för att höra mer om vår ekonomiska rådgivning för företag!

 

Olika typer av ekonomisk rådgivning

Beroende på vad du har som mål med företaget och hur det går för verksamheten kan du behöva olika typer av ekonomisk rådgivning för företaget. Wahlgrens Redovisningsbyrå erbjuder alla typer av rådgivning för företagare. 

Ekonomistyrning

Vissa företag har ekonomiska mål som det ska nå av olika anledningar. Om det är det viktiga för ditt företag rekommenderar vi rådgivning i form av ekonomistyrning. Det inkluderar många gånger kontroll av intäkter och kostnader för att hitta möjligheter att optimera dessa, upprättande av kalkyler och budget för olika scenarion i företagets framtid samt styrning av personalen, vilka mål de ska arbeta mot och hur de ska göra det. 

Företagsanalys

En grundlig analys av företaget är relevant att göra inför stora satsningar i form av en ny inriktning eller en breddning av företagets utbud av tjänster eller produkter. Det kan också vara på sin plats att göra det efter att en sådan satsning har genomförts för att få svar på om det gav de förväntade och önskade resultaten. 

Rådgivning inom skatteplanering

Skatteplanering innebär att du som företagare förstår hur skatter, löneuttag, sparande och liknande påverkar företagets ekonomi på kort och lång sikt. Det innebär att du ska göra det som är bäst för ditt företag. 

 

Ekonomisk rådgivning för
småföretagare

För småföretagare påverkar ofta företagets ekonomiska situation även privatekonomin. På Wahlgrens Redovisningsbyrå tar vi självklart hänsyn till varje enskild situation och dess förutsättningar, för att kunna ge den bästa ekonomiska rådgivningen för både företaget och privatpersonen. Vi hjälper även personer som endast vill ha hjälp med sin privatekonomi.

Auktoriserade och certifierade

Din kontakt på Wahlgrens Redovisningsbyrå är en auktoriserad redovisningskonsult, vi har även certifierade rådgivare. Vi är auktoriserade och certifierade genom Srf konsulterna, vilket är en kvalitetsstämpel för att vi har den utbildning, kompetens och erfarenhet som krävs för att analysera finansiella rapporter och ekonomiska resultat, för att fatta bra beslut för ditt företag.

Vill du ha en bredare rådgivning för ditt företag rekommenderar vi vår företagsrådgivning där vi hjälper till med strategier, strukturer och målsättning för företaget. Utifrån vad du vill ha hjälp med, sätter vi ihop ett passande team för att du med vår företagsrådgivning ska få heltäckande rådgivning.

Du är varmt välkommen att höra av dig till oss om du är osäker på vilken typ av rådgivning ditt företag behöver. 

Kontakta Wahlgrens Redovisningsbyrå för ekonomisk rådgivning för ditt företag.