Bokföring & Redovisning

Bokföring och redovisning med Wahlgrens

Bokföring och redovisning – vad är vad?

Kortfattat skulle man kunna säga att bokföring är det löpande arbetet och redovisning är sammanställningen av det löpande arbetet. Bokföringen ligger med andra ord till grund för redovisningen som ger helhetsbilden av företagets ekonomiska situation.

Bokföring och redovisning i över 30 år

Det finns olika sätt att sköta sin bokföring. Wahlgrens Redovisningsbyrå i Stockholm har arbetat med löpande bokföring och redovisning i över 30 år. Wahlgrens Redovisningsbyrå erbjuder digital bokföring och redovisning, traditionell redovisning, digitala verktyg för enkla och effektiva processer i en kombination av personlig service och bemötande. Vi samarbetar bl.a. med Fortox, Visma och Björn Lunden som erbjuder digitala tjänster för ett effektivt och flexibelt arbetssätt, för att komma igång med våra digitala tjänster erbjuder vi alla våra kunder utbildning i dessa program. 

Gör det du brinner för
– vi sköter bokföringen och redovisningen

Att driva företag är otroligt roligt, speciellt när du kan ägna din tid på det du är bäst på och brinner för. Låt oss på Wahlgrens Redovisningsbyrå ta hand om det vi är bäst på, det där med plus, minus och moms. Vi är utbildade, är alltid uppdaterade med senaste nytt och har lång erfarenhet av ekonomi för både stora och mindre företag. Vi vet vilka krav som ställs på bokföring och kan navigera våra kunder tryggt genom alla lagar och förordningar.

Skillnaden på bokföring och redovisning

Vi får ibland frågan vad som är skillnaden på bokföring och redovisning, och många gånger menar vi samma sak oavsett vilket ord vi använder. Men det finns faktiskt små skillnader mellan vad bokföring och redovisning innebär. Och idag spelar dessa små skillnader mer roll än vad de tidigare gjort, därför att många idag sköter sin bokföring själva och har en redovisningsbyrå som sköter redovisningen.

Redovisning

Löpande bokföring

Bokföring, eller att föra bok som vi sa förr, är att löpande hantera och registrera fakturor, kvitton och underlag som företaget får och skapar. Om du som företagare gör detta själv handlar det om att du registrerar underlagen i ett bokföringsprogram och sparar dem i en pärm eller digitalt. Det här är något som många idag väljer att göra själva, medan de allra flesta tar hjälp med redovisningen. Det är ett kostnadseffektivt sätt att sköta bokföringen på, och idag är det tack vare de många digitala hjälpmedlen som finns, även ganska enkelt.

Bokföring redovisningsbyrå

Redovisning

Redovisningen handlar om att sammanställa bokföringen i rapporter och underlag som ligger till grund för beslut i företaget och som även ska skickas in till myndigheter. Exempel på rapporter som ingår i redovisningen är årsredovisning och deklaration. Självklart kan du som företagare hantera även redovisningen själv, precis som bokföringen, men det är mer invecklat och det finns många fördelar med att låta en kompetent och kunnig redovisningsbyrå sköta den. På det sättet kan du känna dig trygg med att du får rätt typ av rapport i rätt tid. Dessutom vet du att all redovisning är korrekt gjord och att du till exempel varken betalar för lite eller för mycket i skatt.

Löpande redovisning

Ibland används begreppet löpande redovisning och ofta menas samma sak som löpande bokföring. Redovisningen innebär ofta att granska bokföringen och ekonomin för att få en överblick av verksamheten. Löpande redovisning kan därför också innebära att man mer utöver den löpande bokföringen rapporterar, granskar och analyserar transaktionerna som görs i ett företag.

Kontakta oss för hjälp med er bokföring och redovisning.

 

På Wahlgrens hjälper vi er med:

Löpande bokföring
Årsbokslut/årsredovisning
Rapport om årsredovisning
Inkomstdeklaration för bolag och privatperson samt övriga skattedeklarationer
Beräkning av vinstmarginal
Löneservice
Fakturahantering (inkasso)
Företagsrådgivning
Koncernredovisning
Ränta på skattekonto
Budgetering
Ekonomiska analyser
Affärsplan
Kreditupplysningar
Hyresavisering
Avstämningar
Företagsvärderingar
Tjänster som lekmannarevisor


För aktuell prislista, vänligen kontakta oss.

 

Bokföring Stockholm

Wahlgrens Redovisningsbyrå har sina två kontor i Storstockholm. Självklart hjälper vi kunder även utanför Stockholm och då kan digital bokföring verkligen vara ett bra sätt att hantera företagets bokföring på. Vi hjälper er då att hitta ett verktyg som passar er och er verksamhet.

Fördelen med att hantera bokföringen digitalt är att ni inte behöver skicka pärmar med verifikationer fram och tillbaka till oss på redovisningsbyrån. Ni och vi har tillgång till verktyget ni använder, all information samlas på ett ställe och vi kan utifrån det sammanställa företagets redovisning. 

Redovisning Stockholm

Vi träffar gärna våra kunder som finns i Stockholm, men vi har även nära kontakt med kunder utanför Stockholm. Vi är en digital redovisningsbyrå som använder oss av de digitala hjälpmedel som finns för att få ett nära samarbete med våra kunder trots längre avstånd.

Redovisningen baserar sig på bokföringen, så för kunder som inte sköter sin bokföring digitalt utan har verifikationer på fysiska papper innebär det att ni behöver skicka underlagen till oss.

Avstämningar

Regelbundna avstämningar är ett sätt att se till att bokföringen är korrekt. Du kan göra det själv, men än bättre är att ta hjälp av någon som kontrollerar att du bokfört allt på korrekt sätt och på rätt post. Tar du hjälp av Wahlgrens Redovisningsbyrå kan du känna dig trygg i att du har företagets ekonomi under kontroll.

Månadsavstämning

Att göra avstämningar månadsvis är en bra strategi för att vara säker på att budget, balansräkning och resultatet överensstämmer. På Wahlgrens brukar vi börja med att göra månadsavstämningar för alla kunder som väljer att göra sin bokföring själva. Varje månad kontrollerar vi i detalj att ni har bokfört saker på rätt post och ställe. Vi gör också en avstämning mot bank- och skattekonto, samt rapporterar sociala avgifter, moms, preliminär skatt och slutgiltig skatt till Skatteverket. Du som kund får en rapport där vi jämför månadens bokföring med balansräkningen och med föregående års resultat. Det här är extra viktigt när vi går in i en lågkonjunktur för att ha kontroll över hur företaget mår.

När vi efter några månader har sett att bokföringen blir korrekt går vi ofta över till att göra kvartalsavstämningar istället för varje månad. Kvartalsavstämning är också det vi gör för kunder där vi ansvarar för den löpande bokföringen.

Årsavstämning

Oavsett om vi gör avstämningar månadsvis eller kvartalsvis så utför vi alltid en årsavstämning inför årsredovisningen. Det är i princip samma sak som en månadsavstämning, men självklart mycket mer omfattande. Inför årsbokslut måste allt vara korrekt och den stora årsavstämningen säkerställer att totalen för året blir korrekt på alla poster och i alla rapporter.

Bokföring och redovisning är ett krav

Bokföring ger dig som företagare information om verksamheten, för att du ska kunna styra ditt företag och ta rätt beslut. Bokföringen är också ett underlag för kontroll och uppföljning av verksamheten. 

Som företagare är man enligt bokföringslagen bland annat skyldig att:

  • löpande registrera alla affärshändelser
  • ha en verifikation som underlag till varje bokföringspost
  • ha upprättat information som gör det möjligt att förstå bokföringen
  • avsluta varje räkenskapsår med ett årsbokslut och en årsredovisning

Det är alltid du som ägare av eller styrelse i företaget som är ansvarig för bokföringen och redovisningen, även om du har tagit in en extern part som utför arbetet åt dig. Det är därför ytterst viktigt att du tar hjälp av en auktoriserad och kompetent redovisningsbyrå som du kan känna dig trygg med. 

Undvik bokföringsbrott – anlita proffs

Alla de digitala verktyg och program som finns idag underlättar och effektiviserar bokföringen enormt för företag. Men du kan och ska inte göra allt själv om du inte vet vad du håller på med. Att Bolagsverket och Skatteverket går igenom och godkänner en årsredovisning är inte samma sak som att den är korrekt utförd och sammanställd. Det kan komma att stå en företagare dyrt i längden. Dels får man inte rätt underlag och siffror att ta beslut om framtiden på, dels kan det resultera i att företaget betalar för lite skatt och får en rejäl skattesmäll några år senare. 

Bokföringsprogrammen är ett verktyg som absolut ska användas, men låt någon som kan göra er redovisning och sammanställa de rapporter som årligen krävs. 

Läs mer om varför det är viktigt att du tar hjälp av någon som kan bokföring och om bokföringsbrott.